System Akustikregel s450 Classic Board

Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning   Max vägghöjd (mm) Väggtjocklek (mm) Brandklass R'w+C50-3150 (dB) R'w (dB) Detaljlösningar
m09 m14 140x A11 E AR 450 70/70 A/A M0   4400 95 EI30 31 35 Detaljlösningar A11-A13 
A12 E AR 450 95/95 A/A M0   6000 120 EI30 31 35
A13 E AR 450 120/120 A/A M0   6200 145 EI30 31  35
m29 m34 140x A18 E AR 450 70/70 A/A M45   4400 95 EI30 36 40 Detaljlösningar A18-A20   
A19 E AR 450 95/95 A/A M45   6000 120 EI30 36 40
A20 E AR 450 120/120 A/A M45   6200 145 EI30 36 40
m41 m46 140x A26 E AR 450 70/70 AA/AA M0   4700 120 EI60 41 44 Detaljlösningar A26-A28  
A27 E AR 450 95/95 AA/AA M0   6800 145 EI60 41 44
A28 E SR 450 120/120 AA/AA M0   7000 170 EI60 41 44
m53 m58 140x A34 E AR 450 70/70 AA/AA M45   4700 120 EI60 45 52 Detaljlösningar A34-A37 
A35 E AR 450 95/95 AA/AA M45   6800 145 EI60 45 52
A36 E AR 450 120/120 AA/AA M45   7000 170 EI60 45 52
A37 E AR 450 160/160 AA/AA M45   7000 210 EI60 45 52
a38 a39 140x40 A38 E AR 450 160/AR160 AA/AA M140 7) 7000 205 EI60 49 52 Detaljlösningar A38
a38 a39 140x40 A39 E AR 450 160/AR160 AAA/AAA M140 7)  7000 230 EI60 53 56 Detaljlösningar A39 

Förutsättningar:

Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd. 

Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. 

1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.

2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

5) Avser bostäder.

6) M90 = 2 x 45 mm

7) M140 = 2 x 70 mm

8) M190 = 2 x 95 mm

9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.