Ljudgranar/Detaljritningar System Förstärkningsregel

I ljudgranarna för System Förstärkningsregel presenteras följande information om väggarnas egenskaper:

 • Maximal vägghöjd
 • Väggtjocklek
 • Brandklass
 • Ljudreduktion R´w
 • Ljudreduktion R´w+C50-3150
 • Prisindex

Samtliga redovisade ljudvärden är beräknade fältvärden. Knauf Danogips har alltid en säkerhetsmarginal från laboratoriemätning till fältvärde. Detta gör att du alltid kan vara trygg i att våra väggar verkligen uppfyller den efterfrågade ljudklassen.

Utifrån väggnumren i ljudgranarna kan ni länka er vidare till detaljritningar, tvärsnitt, montageanvisningar samt produktinformation/åtgång för de ingående produkterna med mera.

Ljudgranar med följande skivtyper på Förstärkningsregel finns tillgängliga:

 • Classic Board s450 mm
 • Secura Board s450 mm
 • Solid Board/Classic Board s450 mm
 • Aquapanel Indoor s450 mm
 • Aquapanel Indoor/Classic Board s450 mm
 • Humidboard s300/s450 mm
 • Humidboard/Classic Board s300/450 mm
 • Safeboard/Classic Board s450 mm
 • Classic Board/Plywood 12 mm
 • Secura Board/Plywood 12 mm
 • Solid Board/Plywood 12 mm
 • Aquapanel Indoor/Plywood 12 mm
 • Solid Board s450 mm (Väggsystem för offentliga miljöer)
ljudgran innervaegg