System Förstärkningsregel s450 Classic Board

Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning   Max vägghöjd (mm)   Alt max vägghöjd (mm) Anm max vägghöjd Vägg-tjocklek (mm) Brand-klass R'w+C50-3150 (dB) 5) R'w (dB) Alt R'w (dB) Anm R'w Index
f01 f04 140x40 F01 E F 450 45/45 -/AA M0   3000/3300 1)     70 EI30   25-30   10) 166
F02 E F 450 70/70 -/AA M0   4400/5500 1)     95 EI30   25-30   10) 179
F03 E F 450 95/95 -/AA M0   6000/7700 1)     120 EI30   25-30   10) 194
F04 E F 450 120/120 -/AA M0   8000 9)     145 EI30   25-30   10) 205
f05 f08 140x40 F05 E F 450 45/45 -/AAA M0   3000/3300 1)     83 EI60   30     198
F06 E F 450 70/70 -/AAA M0   4400/5500 1)     108 EI60   30     211
F07 E F 450 95/95 -/AAA M0   6000/7700 1)     133 EI60   30     226
F08 E F 450 120/120 -/AAA M0   8000/8000 1)     158 EI60   30     237
f09 f13 140x40 F09 E F 450 45/45 A/A M0   3500       70 EI30   25-30   10) 166
F10 E F 450 70/70 A/A M0   6200       95 EI30   30     179
F11 E F 450 95/95 A/A M0   8000 9)     120 EI30   30     194
F12 E F 450 120/120 A/A M0   8000 9)     145 EI30   30     205
F13 E F 450 145/145 A/A M0   8000 9)     170 EI30   30     218
f21 f24 140x40 F21 E F 450 45/45 -/AA M45   3000/3300 1)     70 EI30   30     188
F22 E F 450 70/70 -/AA M45   4400/5500 1)     95 EI30   30     201
F23 E F 450 95/95 -/AA M45   6000/7700 1)     120 EI30   30     216
F24 E F 450 120/120 -/AA M45   8000 9) 8000 1)*) 145 EI30   30     227
f25 f28 140x40 F25 E F 450 45/45 -/AAA M45   3000/3300 1)     83 EI60   35     221
F26 E F 450 70/70 -/AAA M45   4400/5500 1)     108 EI60   35     233
F27 E F 450 95/95 -/AAA M45   6000/7700 1)     133 EI60   35     248
F28 E F 450 120/120 -/AAA M45   8000 9)     158 EI60   35     259
f29 f33 140x40 F29 E F 450 45/45 A/A M45   3500       70 EI30   35     188
F30 E F 450 70/70 A/A M45   6200       95 EI30   35     201
F31 E F 450 95/95 A/A M45   8000 9)     120 EI30   35     216
F32 E F 450 120/120 A/A M45   8000 9)     145 EI30   35     227
F33 E F 450 145/145 A/A M45   8000 9)     170 EI30   35     240
f41 f45 140x40 F41 E F 450 45/45 AA/AA M0   3700       95 EI60   35     230
F42 E F 450 70/70 AA/AA M0   6500       120 EI60   35     243
F43 E F 450 95/95 AA/AA M0   8000 9)     145 EI60   35     258
F44 E F 450 120/120 AA/AA M0   8000 9)     170 EI60   35     269
F45 E F 450 145/145 AA/AA M0   8000 9)     195 EI60   35     282
f53 f57 140x40 F53 E F 450 45/45 AA/AA M45   3700       95 EI60   35     253
F54 E F 450 70/70 AA/AA M45   6500       120 EI60   35     265
F55 E F 450 95/95 AA/AA M45   8000 9)     145 EI60   35     280
F56 E F 450 120/120 AA/AA M45   8000 9)     170 EI60   40     291
F57 E F 450 145/145 AA/AA M45   8000 9)     195 EI60   40     304
f75 f78 140x40 F75 Z F 450 95/70 AA/AA M90 6) 4400   5500 1) 145 EI60   48     394
F76 Z F 450 120/95 AA/AA M90 6) 6000   7700 1) 170 EI60   52 53 2) 419
F77 Z F 450 120/70 AA/AA M90 6) 4400   5500 1) 170 EI60   52 53 2) 395
F78 Z F 450 145/95 AA/AA M90 6) 6000   7700 1) 195 EI60   52 53 2) 422
f79 f80 140x40 F79 D F 450 70/70 AA/AA M140 7) 4400/5500 1) 5500 1) min 205 EI60 53 56 57 2) 421
F80 D F 450 95/95 AA/AA M190 8) 6000/7700 1) 7700 1) min 255 EI60 53 56 57 2) 456
f81 f82 140x40 F81 D F 450 70/70 AAA/AAA M140 7) 4400/5500 1) 5500 1) min 230 EI90 57 60 61 2) 485
F82 D F 450 95/95 AAA/AAA M190 8) 6000/7700 1) 7700 1) min 280 EI90 57 60 61 2) 520

Förutsättningar:

Linjelast på 0,5 kN/m.

1) Den högre höjden baseras på stommens styvhet samt att de inre flänsarna är avstyvade med t ex T-SKARV eller Sekundärprofil S25/85. Avstyvningen ska fästas i ändupplagen. Det lägre värdet baseras på en icke-avstyvad inre fläns. Linjelast i båda fallen är 0,5 kN/m, applicerad på väggens halva höjd.

2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

5) Avser bostäder.

6) M90 = 2 x 45 mm

7) M140 = 2 x 70 mm

8) M190 = 2 x 95 mm

9) Vid behov av väggar med höjder över 8.000 mm, kontakta Knauf Danogips.

10) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.