Export
Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning Max vägghöjd (mm) Vägg- tjocklek (mm) Brand- klass R'w+C50-3150 (dB) 5) R'w (dB) Alt R'w (dB) Anm R'w Index
F01QK E F 450 45/45 -/KQ M0 3000/3300 1) 70 EI15 25 316
F02QK E F 450 70/70 -/KQ M0 4400/5500 1) 95 EI15 30 329
F03QK E F 450 95/95 -/KQ M0 6000/7700 1) 120 EI15 30 344
F04QK E F 450 120/120 -/KQ M0 8000 9) 145 EI15 30 355
F05QK E F 450 45/45 -/KQQ M0 3000/3300 1) 82 EI30 30 462
F06QK E F 450 70/70 -/KQQ M0 4400/5500 1) 107 EI30 30 474
F07QK E F 450 95/95 -/KQQ M0 6000/7700 1) 132 EI30 30 488
F08QK E F 450 120/120 -/KQQ M0 8000 1) 157 EI30 30 500
F21QK E F 450 45/45 -/KQ M45 3000/3300 1) 70 EI15/EI30 3) 30 339
F22QK E F 450 70/70 -/KQ M45 4400/5500 1) 95 EI15/EI30 3) 30 351
F23QK E F 450 95/95 -/KQ M45 6000/7700 120 EI15/EI30 3) 30 366
F24QK E F 450 120/120 -/KQ M45 8000 9) 145 EI15/EI30 3) 30 377
F25QK E F 450 45/45 -/KQQ M45 3000/3300 1) 82 EI30/EI60 3) 35 484
F26QK E F 450 70/70 -/KQQ M45 4400/5500 1) 107 EI30/EI60 3) 35 496
F27QK E F 450 95/95 -/KQQ M45 6000/7700 1) 132 EI30/EI60 3) 35 511
F28QK E F 450 120/120 -/KQQ M45 8000 9) 157 EI30/EI60 3) 35 522
F41QK E F 450 45/45 QK/KQ M0 3700 94 EI30 35 530
F42QK E F 450 70/70 QK/KQ M0 6500 119 EI30 35 543
F43QK E F 450 95/95 QK/KQ M0 8000 9) 144 EI30 35 558
F44QK E F 450 120/120 QK/KQ M0 8000 9) 169 EI30 35 568
F45QK E F 450 145/145 QK/KQ M0 8000 9) 194 EI30 35 582
F53QK E F 450 45/45 QK/KQ M45 3700 94 EI30/EI60 3) 35 553
F54QK E F 450 70/70 QK/KQ M45 6500 119 EI30/EI60 3) 35 565
F55QK E F 450 95/95 QK/KQ M45 8000 9) 144 EI30/EI60 3) 35 580
F56QK E F 450 120/120 QK/KQ M45 8000 9) 169 EI30/EI60 3) 40 591
F57QK E F 450 145/145 QK/KQ M45 8000 9) 194 EI30/EI60 3) 40 604
F65QK E F 450 70/70 QK/KQ M70 6500 119 EI30/EI60 3) 40 574
F66QK E F 450 95/95 QK/KQ M95 8000 9) 144 EI30/EI60 3) 44 592
F67QK E F 450 120/120 QK/KQ M95 8000 9) 169 EI30/EI60 3) 44 603
F68QK E F 450 145/145 QK/KQ M95 8000 9) 194 EI30/EI60 3) 44 616
F75QK Z F 450 95/70 QK/KQ M90 6) 4400 144 EI30/EI60 3) 48 683
F76QK Z F 450 120/95 QK/KQ M90 6) 6000 169 EI30/EI60 3) 52 53 2) 709
F77QK Z F 450 120/70 QK/KQ M90 6) 4400 169 EI30/EI60 3) 52 53 2) 617
F78QK Z F 450 145/95 QK/KQ M90 6) 6000 194 EI30/EI60 3) 52 53 2) 711
F79QK D F 450 70/70 QK/KQ M140 7) 4400/5500 1) min 204 EI30/EI60 3) 53 56 57 2) 720
F80QK D F 450 95/95 QK/KQ M190 8) 6000/7700 1) min 254 EI30/EI60 3) 53 56 57 2) 756
F81QK D F 450 70/70 QQK/KQQ M140 7) 4400/5500 1) min 229 EI90/EI120 3) 57 60 61 2) 1010
F82QK D F 450 95/95 QQK/KQQ M190 8) 6000/7700 1) min 279 EI90/EI120 3) 57 60 61 2) 1046

Förutsättningar:

Linjelast på 0,5 kN/m.

1) Den högre höjden baseras på stommens styvhet samt att de inre flänsarna är avstyvade med t ex T-SKARV eller Sekundärprofil S25/85. Avstyvningen ska fästas i ändupplagen. Det lägre värdet baseras på en icke-avstyvad inre fläns. Linjelast i båda fallen är 0,5 kN/m, applicerad på väggens halva höjd.

2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.

3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000 ° C.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

5) Avser bostäder.

6) M90 = 2 x 45 mm

7) M140 = 2 x 70 mm

8) M190 = 2 x 95 mm

9) Vid behov av väggar med höjder över 8.000 mm, kontakta Knauf Danogips.