Export
Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning Max vägghöjd (mm) Vägg- tjocklek (mm) Brand- klass R'w+C50-3150 (dB) 5) R'w (dB) Alt R'w (dB) Anm R'w Index
F01K E F 450 45/45 -/KA M0 3000/3300 1) 70 EI15 25 203
F02K E F 450 70/70 -/KA M0 4400/5500 1) 95 EI15 30 216
F03K E F 450 95/95 -/KA M0 6000/7700 1) 120 EI15 30 230
F04K E F 450 120/120 -/KA M0 8000 9) 145 EI15 30 241
F05K E F 450 45/45 -/KAA M0 3000/3300 1) 82 EI30 30 235
F06K E F 450 70/70 -/KAA M0 4400/5500 1) 107 EI30 30 247
F07K E F 450 95/95 -/KAA M0 6000/7700 1) 132 EI30 30 265
F08K E F 450 120/120 -/KAA M0 8000 9) 157 EI30 30 273
F21K E F 450 45/45 -/KA M45 3000/3300 1) 70 EI15/EI30 3) 30 225
F22K E F 450 70/70 -/KA M45 4400/5500 1) 95 EI15/EI30 3) 30 238
F23K E F 450 95/95 -/KA M45 6000/7700 1) 120 EI15/EI30 3) 30 253
F24K E F 450 120/120 -/KA M45 8000 9) 145 EI15/EI30 3) 30 264
F25K E F 450 45/45 -/KAA M45 3000/3300 1) 82 EI30/EI60 3) 35 257
F26K E F 450 70/70 -/KAA M45 4400/5500 1) 107 EI30/EI60 3) 35 270
F27K E F 450 95/95 -/KAA M45 6000/7700 1) 132 EI30/EI60 3) 35 285
F28K E F 450 120/120 -/KAA M45 8000 9) 157 EI30/EI60 3) 35 296
F41K E F 450 45/45 AK/KA M0 3700 94 EI30 35 304
F42K E F 450 70/70 AK/KA M0 6500 119 EI30 35 316
F43K E F 450 95/95 AK/KA M0 8000 9) 144 EI30 35 331
F44K E F 450 120/120 AK/KA M0 8000 9) 169 EI30 35 342
F45K E F 450 145/145 AK/KA M0 8000 9) 194 EI30 35 355
F53K E F 450 45/45 AK/KA M45 3700 94 EI30/EI60 3) 35 326
F54K E F 450 70/70 AK/KA M45 6500 119 EI30/EI60 3) 35 339
F55K E F 450 95/95 AK/KA M45 8000 9) 144 EI30/EI60 3) 35 347
F56K E F 450 120/120 AK/KA M45 8000 9) 169 EI30/EI60 3) 40 365
F57K E F 450 145/145 AK/KA M45 8000 9) 194 EI30/EI60 3) 40 373
F65K E F 450 70/70 AK/KA M70 6500 119 EI30/EI60 3) 40 348
F66K E F 450 95/95 AK/KA M95 8000 9) 144 EI30/EI60 3) 40 366
F67K E F 450 120/120 AK/KA M95 8000 9) 169 EI30/EI60 3) 40 377
F68K E F 450 145/145 AK/KA M95 8000 9) 194 EI30/EI60 3) 40 390
F75K Z F 450 95/70 AK/KA M90 6) 4400 144 EI30/EI60 3) 48 467
F76K Z F 450 120/95 AK/KA M90 6) 6000 169 EI30/EI60 3) 52 53 2) 492
F77K Z F 450 120/70 AK/KA M90 6) 4400 169 EI30/EI60 3) 52 53 2) 469
F78K Z F 450 145/95 AK/KA M90 3) 6000 194 EI30/EI60 3) 52 53 2) 495
F79K D F 450 70/70 AK/KA M140 7) 4400/5500 1) min 204 EI30/EI60 3) 53 56 57 2) 494
F80K D F 450 95/95 AK/KA M190 8) 6000/7700 1) min 254 EI30/EI60 3) 53 56 57 2) 529
F81K D F 450 70/70 AAK/KAA M140 7) 4400/5500 1) min 229 EI60/EI90 3) 57 60 61 2) 558
F82K D F 450 95/95 AAK/KAA M190 8) 6000/7700 1) min 279 EI60/EI90 3) 57 60 61 2) 593

Förutsättningar:

Linjelast på 0,5 kN/m.

1) Den högre höjden baseras på stommens styvhet samt att de inre flänsarna är avstyvade med t ex T-SKARV eller Sekundärprofil S25/85. Avstyvningen ska fästas i ändupplagen. Det lägre värdet baseras på en icke-avstyvad inre fläns. Linjelast i båda fallen är 0,5 kN/m, applicerad på väggens halva höjd.

2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.

3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000 ° C.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

5) Avser bostäder.

6) M90 = 2 x 45 mm

7) M140 = 2 x 70 mm

8) M190 = 2 x 95 mm

9) Vid behov av väggar med höjder över 8.000 mm, kontakta Knauf Danogips.