Export
Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning Max vägghöjd (mm) Vägg- tjocklek (mm) Brand- klass R'w+C50-3150 (dB) 5) R'w (dB) Alt R'w (dB) Anm R'w Index
F01FK E F 450 45/45 -/KF M0 3000/3300 1) 73 EI30 25 224
F02FK E F 450 70/70 -/KF M0 4400/5500 1) 98 EI30 30 237
F03FK E F 450 95/95 -/KF M0 6000/7700 1) 123 EI30 30 252
F04FK E F 450 120/120 -/KF M0 8000 9) 148 EI30 30 263
F05FK E F 450 45/45 -/KFF M0 3000/3300 1) 88 EI60 30 277
F06FK E F 450 70/70 -/KFF M0 4400/5500 1) 113 EI60 30 290
F07FK E F 450 95/95 -/KFF M0 6000/7700 1) 138 EI60 30 304
F08FK E F 450 120/120 -/KFF M0 8000 9) 163 EI60 30 316
F21FK E F 450 45/45 -/KF M45 3000/3300 1) 73 EI30 30 247
F22FK E F 450 70/70 -/KF M45 4400/5500 1) 98 EI30 30 259
F23FK E F 450 95/95 -/KF M45 6000/7700 1) 123 EI30 30 274
F24FK E F 450 120/120 -/KF M45 8000 9) 148 EI30 30 285
F25FK E F 450 45/45 -/KFF M45 3000/3300 1) 88 EI60 35 300
F26FK E F 450 70/70 -/KFF M45 4400/5500 1) 113 EI60 35 312
F27FK E F 450 95/95 -/KFF M45 6000/7700 1) 138 EI60 35 327
F28FK E F 450 120/120 -/KFF M45 8000 9) 163 EI60 35 338
F41FK E F 450 45/45 FK/KF M0 3700 100 EI60 35 346
F42FK E F 450 70/70 FK/KF M0 6500 125 EI60 35 359
F43FK E F 450 95/95 FK/KF M0 8000 9) 150 EI60 35 373
F44FK E F 450 120/120 FK/KF M0 8000 9) 175 EI60 35 384
F45FK E F 450 145/145 FK/KF M0 8000 9) 200 EI60 35 398
F53FK E F 450 45/45 FK/KF M45 3700 100 EI60/EI90 3) 35 369
F54FK E F 450 70/70 FK/KF M45 6500 125 EI60/EI90 3) 35 381
F55FK E F 450 95/95 FK/KF M45 8000 9) 150 EI60/EI90 3) 35 396
F56FK E F 450 120/120 FK/KF M45 8000 9) 175 EI60/EI90 3) 40 407
F57FK E F 450 145/145 FK/KF M45 8000 9) 200 EI60/EI90 3) 40 420
F65FK E F 450 70/70 FK/KF M70 6500 125 EI60/EI90 3) 40 390
F66FK E F 450 95/95 FK/KF M95 8000 9) 150 EI60/EI90 3) 40 408
F67FK E F 450 120/120 FK/KF M95 8000 9) 175 EI60/EI90 3) 40 419
F68FK E F 450 145/145 FK/KF M95 8000 9) 200 EI60/EI90 3) 40 432
F75FK Z F 450 95/70 FK/KF M90 6) 4400 150 EI60/EI90 3) 48 510
F76FK Z F 450 120/95 FK/KF M90 6) 6000 175 EI60/EI90 3) 52 53 2) 535
F77FK Z F 450 120/70 FK/KF M90 6) 4400 175 EI60/EI90 3) 52 53 2) 511
F78FK Z F 450 145/95 FK/KF M90 6) 6000 200 EI60/EI90 3) 52 53 2) 538
F79FK D F 450 70/70 FK/KF M140 7) 4400/5500 1) min 210 EI60/EI90 3) 53 56 57 2) 536
F80FK D F 450 95/95 FK/KF M190 8) 6000/7700 1) min 260 EI60/EI90 3) 53 56 57 2) 572
F81FK D F 450 70/70 FFK/KFF M140 7) 4400/5500 1) min 241 EI120 57 60 61 2) 642
F82FK D F 450 95/95 FFK/KFF M190 8) 6000/7700 1) min 291 EI120 57 60 61 2) 677

Förutsättningar:

Linjelast på 0,5 kN/m.

1) Den högre höjden baseras på stommens styvhet samt att de inre flänsarna är avstyvade med t ex T-SKARV eller Sekundärprofil S25/85. Avstyvningen ska fästas i ändupplagen. Det lägre värdet baseras på en icke-avstyvad inre fläns. Linjelast i båda fallen är 0,5 kN/m, applicerad på väggens halva höjd.

2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.

3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000 ° C.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

5) Avser bostäder.

6) M90 = 2 x 45 mm

7) M140 = 2 x 70 mm

8) M190 = 2 x 95 mm

9) Vid behov av väggar med höjder över 8.000 mm, kontakta Knauf Danogips.