Export
Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning Max vägghöjd (mm) Vägg- tjocklek (mm) Brand- klass R'w+C50-3150 (dB) 5) R'w (dB) Alt R'w (dB) Anm R'w Index
F01IK E F 450 45/45 -/KI M0 3000/3300 1) 70 EI15 25 216
F02IK E F 450 70/70 -/KI M0 4400/5500 1) 95 EI15 25 228
F03IK E F 450 95/95 -/KI M0 6000/7700 1) 120 EI15 25 243
F04IK E F 450 120/120 -/KI M0 8000 9) 145 EI15 25 254
F05IK E F 450 45/45 -/KII M0 3000/3300 1) 82 EI30 30 261
F06IK E F 450 70/70 -/KII M0 4400/5500 1) 107 EI30 30 273
F07IK E F 450 95/95 -/KII M0 6000/7700 1) 132 EI30 30 288
F08IK E F 450 120/120 -/KII M0 8000 9) 157 EI30 30 299
F21IK E F 450 45/45 -/KI M45 3000/3300 1) 70 EI15/EI30 3) 30 238
F22IK E F 450 70/70 -/KI M45 4400/5500 1) 95 EI15/EI30 3) 30 251
F23IK E F 450 95/95 -/KI M45 6000/7700 1) 120 EI15/EI30 3) 30 266
F24IK E F 450 120/120 -/KI M45 8000 9) 145 EI15/EI30 3) 30 277
F25IK E F 450 45/45 -/KII M45 3000/3300 1) 82 EI30/EI60 3) 35 283
F26IK E F 450 70/70 -/KII M45 4400/5500 1) 107 EI30/EI60 3) 35 296
F27IK E F 450 95/95 -/KII M45 6000/7700 1) 132 EI30/EI60 3) 35 310
F28IK E F 450 120/120 -/KII M45 8000 1) 157 EI30/EI60 3) 35 321
F41IK E F 450 45/45 IK/KI M0 3700 94 EI30 35 330
F42IK E F 450 70/70 IK/KI M0 6500 119 EI30 35 342
F43IK E F 450 95/95 IK/KI M0 8000 9) 144 EI30 35 357
F44IK E F 450 120/120 IK/KI M0 8000 9) 169 EI30 35 368
F45IK E F 450 145/145 IK/KI M0 8000 9) 194 EI30 35 381
F53IK E F 450 45/45 IK/KI M45 3700 94 EI30/EI60 3) 35 352
F54IK E F 450 70/70 IK/KI M45 6500 119 EI30/EI60 3) 35 364
F55IK E F 450 95/95 IK/KI M45 8000 9) 144 EI30/EI60 3) 35 379
F56IK E F 450 120/120 IK/KI M45 8000 9) 169 EI30/EI60 3) 40 390
F57IK E F 450 145/145 IK/KI M45 8000 9) 194 EI30/EI60 3) 40 403
F65IK E F 450 70/70 IK/KI M70 6500 119 EI30/EI60 3) 40 373
F66IK E F 450 95/95 IK/KI M95 8000 9) 144 EI30/EI60 3) 44 391
F67IK E F 450 120/120 IK/KI M95 8000 9) 169 EI30/EI60 3) 44 402
F68IK E F 450 145/145 IK/KI M95 8000 9) 194 EI30/EI60 3) 44 415
F75IK Z F 450 95/70 IK/KI M90 6) 4400 144 EI30/EI60 3) 48 479
F76IK Z F 450 120/95 IK/KI M90 6) 6000 169 EI30/EI60 3) 52 53 2) 508
F77IK Z F 450 120/70 IK/KI M90 6) 4400 169 EI30/EI60 3) 52 53 2) 481
F78IK Z F 450 145/95 IK/KI M90 6) 6000 194 EI30/EI60 3) 52 53 2) 510
F79IK D F 450 70/70 IK/KI M140 7) 4400/5500 1) min 204 EI30/EI60 3) 53 56 57 2) 519
F80IK D F 450 95/95 IK/KI M190 8) 6000/7700 1) min 254 EI30/EI60 3) 53 56 57 2) 555
F81IK D F 450 70/70 IIK/KII M140 7) 4400/5500 1) min 229 EI90/EI120 3) 57 60 61 2) 591
F82IK D F 450 95/95 IIK/KII M190 8) 6000/7700 1) min 279 EI90/EI120 3) 57 60 61 2) 644

Förutsättningar:

Linjelast på 0,5 kN/m.

1) Den högre höjden baseras på stommens styvhet samt att de inre flänsarna är avstyvade med t ex T-SKARV eller Sekundärprofil S25/85. Avstyvningen ska fästas i ändupplagen. Det lägre värdet baseras på en icke-avstyvad inre fläns. Linjelast i båda fallen är 0,5 kN/m, applicerad på väggens halva höjd.

2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.

3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000 ° C.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

5) Avser bostäder.

6) M90 = 2 x 45 mm

7) M140 = 2 x 70 mm

8) M190 = 2 x 95 mm

9) Vid behov av väggar med höjder över 8.000 mm, kontakta Knauf Danogips.