Export
Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning Max vägghöjd (mm) Vägg- tjocklek (mm) Brand- klass R'w+C50-3150 (dB) 5) R'w (dB) Alt R'w (dB) Anm R'w Index
f01f_f04f.gif F01F E F 450 45/45 -/FF M0 3000/3300 1) 76 EI60 30 208
fe065a7917241c663a00a8162f9b70e3_f01f_f04f.gif F02F E F 450 70/70 -/FF M0 4400/5500 1) 101 EI60 30 221
74c70cfa9e635ac349549f50af5d374f_f01f_f04f.gif F03F E F 450 95/95 -/FF M0 6000/7700 1) 126 EI60 30 236
3ab65bd3c1cf887c0a45ab5b3e5fbe50_f01f_f04f.gif F04F E F 450 120/120 -/FF M0 8000 9) 151 EI60 30 247
f09f_f13f.gif F09F E F 450 45/45 F/F M0 3500 76 EI60 30 208
8fe70e48b9f00d6f85cc38ba855555a4_f09f_f13f.gif F10F E F 450 70/70 F/F M0 6200 101 EI60 30 221
a5811b92297da83fa2360553fb8b3714_f09f_f13f.gif F11F E F 450 95/95 F/F M0 8000 9) 126 EI60 30 236
231c848e71bd2766ee899b6bd861acad_f09f_f13f.gif F12F E F 450 120/120 F/F M0 8000 9) 151 EI60 30 247
09c2f135a7e4d48acb875472951d7353_f09f_f13f.gif F13F E F 450 145/145 F/F M0 8000 9) 176 EI60 30 260
f21f_f24f.gif F21F E F 450 45/45 -/FF M45 3000/3300 1) 76 EI60 30 231
0ef57ac042c8f2efcfe829e702e570dc_f21f_f24f.gif F22F E F 450 70/70 -/FF M45 4400/5500 1) 101 EI60 30 243
420267c086ebacaedb26f8ae16dc7245_f21f_f24f.gif F23F E F 450 95/95 -/FF M45 6000/7700 1) 126 EI60 30 258
d11bd3e41824767a79e0c772d93d073b_f21f_f24f.gif F24F E F 450 120/120 -/FF M45 8000 9) 151 EI60 30 269
f29f_f33f.gif F29F E F 450 45/45 F/F M45 3500 76 EI60 35 231
c75094294febedfc00cbbca07050d83f_f29f_f33f.gif F30F E F 450 70/70 F/F M45 6200 101 EI60 35 243
616185daa99b167507fd417adc3a0ce0_f29f_f33f.gif F31F E F 450 95/95 F/F M45 8000 9) 126 EI60 35 258
5881aca9b3f5195e6b3eebe875d42250_f29f_f33f.gif F32F E F 450 120/120 F/F M45 8000 9) 151 EI60 35 269
62590710a5cb7473e11c7aa53f90a000_f29f_f33f.gif F33F E F 450 145/145 F/F M45 8000 9) 176 EI60 35 282
f41f_f45f.gif F41F E F 450 45/45 FF/FF M0 3700 107 EI120 35 314
4a5b72d1d6b2b684e2a5921c52249a97_f41f_f45f.gif F42F E F 450 70/70 FF/FF M0 6500 132 EI120 40 327
7be03cdcd63fb549a9805f6e4945d54e_f41f_f45f.gif F43F E F 450 95/95 FF/FF M0 8000 9) 157 EI120 40 342
0e0364901178e88b03320f606e915c95_f41f_f45f.gif F44F E F 450 120/120 FF/FF M0 8000 9) 182 EI120 40 353
d3fc3cc00c7fd974c48a633f0e27228d_f41f_f45f.gif F45F E F 450 145/145 FF/FF M0 8000 9) 207 EI120 40 366
f53f_f57f.gif F53F E F 450 45/45 FF/FF M45 3700 107 EI120 40 337
4b8e3ed5ef034e79be40b043302d0938_f53f_f57f.gif F54F E F 450 70/70 FF/FF M45 6500 132 EI120 40 349
922fb7f46c3dae4f65368fd4b5f21624_f53f_f57f.gif F55F E F 450 95/95 FF/FF M45 8000 9) 157 EI120 40 364
5fe34cfa98abf814866d2e245d6c0501_f53f_f57f.gif F56F E F 450 120/120 FF/FF M45 8000 9) 182 EI120 44 375
b027216b600631f4f90b32d10908db4e_f53f_f57f.gif F57F E F 450 145/145 FF/FF M45 8000 9) 207 EI120 44 388

Förutsättningar:

Linjelast på 0,5 kN/m.

1) Den högre höjden baseras på stommens styvhet samt att de inre flänsarna är avstyvade med t ex T-SKARV eller Sekundärprofil S25/85. Avstyvningen ska fästas i ändupplagen. Det lägre värdet baseras på en icke-avstyvad inre fläns. Linjelast i båda fallen är 0,5 kN/m, applicerad på väggens halva höjd.

2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

5) Avser bostäder.

9) Vid behov av väggar med höjder över 8.000 mm, kontakta Knauf Danogips.