F23F

E F 450 95/95 -/FF M45

 

5ed39f570da8ea77cfb5d3520078d6cd_F21F-F24F.jpg
Väggprestanda:
6000/7700
1)
Väggtjocklek (mm) 126
Brandklass (min) EI60
30
Index 258420267c086ebacaedb26f8ae16dc7245_f21f_f24f.gif

 
Ingående produkter: Materialåtgång Montageanvisning
FR95 2,22 lpm/m² N/A
FSK95 0,8 lpm/m² N/A
FSK95 0,8 lpm/m² N/A
Secura Board 1 m²/m² N/A
Base +/Base + bandad 25mm 7 st/m²  
Secura Board 1 m²/m² N/A
Base +/Base + bandad 40mm 20 st/m²  
M45 1 m²/m² N/A
Väggtypen väl lämpad 30-40 ml/m²  

Dörrar och genomföringar

 


Förutsättningar:

Linjelast på 0,5 kN/m.

1) Den högre höjden baseras på stommens styvhet samt att de inre flänsarna är avstyvade med t ex T-SKARV eller Sekundärprofil S25/85. Avstyvningen ska fästas i ändupplagen. Det lägre värdet baseras på en icke-avstyvad inre fläns. Linjelast i båda fallen är 0,5 kN/m, applicerad på väggens halva höjd.

2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

5) Avser bostäder.

9) Vid behov av väggar med höjder över 8.000 mm, kontakta Knauf Danogips.