F56F

E F 450 120/120 FF/FF M45

 

47f5ccdafcf24969fe21c933bdce6d55_F53F-F57F.jpg
Väggprestanda:
8000
9)
Väggtjocklek (mm) 182
Brandklass (min) EI120
44
Index 3755fe34cfa98abf814866d2e245d6c0501_f53f_f57f.gif

 
Ingående produkter: Materialåtgång Montageanvisning
FR120 2,22 lpm/m² N/A
FSKP120 alt FSKT120 0,8 lpm/m² N/A
FSKP120 alt FSKT120 0,8 lpm/m² N/A
Secura Board 1 m²/m² N/A
Base +/Base + bandad 25mm 7 st/m²  
Secura Board 1 m²/m² N/A
Base +/Base + bandad 40mm 20 st/m²  
M45 1 m²/m² N/A
Väggtypen väl lämpad 30-40 ml/m²  
 (endast ihop med SKP). Akustisk tätmassa 10 ml/lpm fog N/A
Secura Board 1 m²/m² N/A
Base +/Base + bandad 25mm 7 st/m²  
Secura Board 1 m²/m² N/A
Base +/Base + bandad 40mm 20 st/m²  

Dörrar och genomföringar

 


Förutsättningar:

Linjelast på 0,5 kN/m.

1) Den högre höjden baseras på stommens styvhet samt att de inre flänsarna är avstyvade med t ex T-SKARV eller Sekundärprofil S25/85. Avstyvningen ska fästas i ändupplagen. Det lägre värdet baseras på en icke-avstyvad inre fläns. Linjelast i båda fallen är 0,5 kN/m, applicerad på väggens halva höjd.

2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

5) Avser bostäder.

9) Vid behov av väggar med höjder över 8.000 mm, kontakta Knauf Danogips.