Export
Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning Max vägghöjd (mm) Vägg- tjocklek (mm) Brand- klass R'w+C50-3150 (dB) 5) R'w (dB) Alt R'w (dB) Anm R'w Index
f01ia_f04ia.gif F01IA E F 450 45/45 -/AI M0 3000/3300 1) 70 EI30 25-30 10) 179
93e445cdbb351907f98377cc3e045bbc_f01ia_f04ia.gif F02IA E F 450 70/70 -/AI M0 4400/5500 1) 95 EI30 25-30 10) 192
79dd5aa2216d1e81339ed163ff6950f9_f01ia_f04ia.gif F03IA E F 450 95/95 -/AI M0 6000/7700 1) 120 EI30 25-30 10) 206
443e93d023de01eacb100dccd65a3274_f01ia_f04ia.gif F04IA E F 450 120/120 -/AI M0 8000 9) 145 EI30 25-30 10) 217
f05ia_f08ia.gif F05IA E F 450 45/45 -/AAI M0 3000/3300 1) 83 EI60 30 211
1f8a4d69d1a95d81ead95ddd3ccf15e9_f05ia_f08ia.gif F06IA E F 450 70/70 -/AAI M0 4400/5500 1) 108 EI60 30 224
aafe5f24f12c5532a0b02c46a43172d6_f05ia_f08ia.gif F07IA E F 450 95/95 -/AAI M0 6000/7700 1) 133 EI60 30 238
aa6b31b3b5cf256d72c14536775a2782_f05ia_f08ia.gif F08IA E F 450 120/120 -/AAI M0 8000 9) 158 EI60 30 249
f09i_f13i.gif F09I E F 450 45/45 I/I M0 3500 70 EI30 25-30 10) 192
fd734c66f4ffa0d3f30bc5cf166fd896_f09i_f13i.gif F10I E F 450 70/70 I/I M0 6200 95 EI30 30 204
a4b6dd84e47e29c01b4ade4ea9ea3ab9_f09i_f13i.gif F11I E F 450 95/95 I/I M0 8000 9) 120 EI30 30 219
3ef1a3e3f071adfd162d5dd1f8b747ac_f09i_f13i.gif F12I E F 450 120/120 I/I M0 8000 9) 145 EI30 30 230
3c6cc4a19b296a3829040834d6d43acf_f09i_f13i.gif F13I E F 450 145/145 I/I M0 8000 9) 170 EI30 30 243
f21ia_f24ia.gif F21IA E F 450 45/45 -/AI M45 3000/3300 1) 70 EI30 30 202
221002d3a7e0481d29e4aeefbdacb93a_f21ia_f24ia.gif F22IA E F 450 70/70 -/AI M45 4400/5500 1) 95 EI30 30 214
a36cbb829dc1b240899c90abc93f4415_f21ia_f24ia.gif F23IA E F 450 95/95 -/AI M45 6000/7700 1) 120 EI30 30 229
16558465a3aa6ae1e5b4c5b68959ec45_f21ia_f24ia.gif F24IA E F 450 120/120 -/AI M45 8000 9) 145 EI30 30 240
f25ia_f28ia.gif F25IA E F 450 45/45 -/AAI M45 3000/3300 1) 83 EI60 35 233
d3a41788d2a260545a9c308f183b1ffe_f25ia_f28ia.gif F26IA E F 450 70/70 -/AAI M45 4400/5500 1) 108 EI60 35 246
23f7c3dbae4b9a9c875389f003da8c65_f25ia_f28ia.gif F27IA E F 450 95/95 -/AAI M45 6000/7700 1) 133 EI60 35 261
926fc706969ecb58817249ce315a8be8_f25ia_f28ia.gif F28IA E F 450 120/120 -/AAI M45 8000 9) 158 EI60 35 272
f29i_f33i.gif F29I E F 450 45/45 I/I M45 3500 70 EI30 35 214
b91b08581936b44dc81c7e4175cbbfd0_f29i_f33i.gif F30I E F 450 70/70 I/I M45 6200 95 EI30 35 227
9bc8da7dc49420f9b73f3d63222cbeef_f29i_f33i.gif F31I E F 450 95/95 I/I M45 8000 9) 120 EI30 35 242
2d1d5eb544950a6e750ce7477a2b2e0c_f29i_f33i.gif F32I E F 450 120/120 I/I M45 8000 9) 145 EI30 35 253
0fca2d7ee7a4af95c6d96069b9d48570_f29i_f33i.gif F33I E F 450 145/145 I/I M45 8000 9) 170 EI30 35 266
f41ia_f45ia.gif F41IA E F 450 45/45 IA/AI M0 3700 95 EI60 35 256
9665f9a267dca029aa3f16b02f66cce0_f41ia_f45ia.gif F42IA E F 450 70/70 IA/AI M0 6500 120 EI60 35 268
d6c5e4fb48f7706611a98ce6e7a89cc0_f41ia_f45ia.gif F43IA E F 450 95/95 IA/AI M0 8000 9) 145 EI60 35 283
2b5d6ec3e574eced511c374873ee8100_f41ia_f45ia.gif F44IA E F 450 120/120 IA/AI M0 8000 9) 170 EI60 35 294
f56f79f9799100460b5d9a34a9a212f5_f41ia_f45ia.gif F45IA E F 450 145/145 IA/AI M0 8000 9) 195 EI60 35 307
f53ia_f57ia.gif F53IA E F 450 45/45 IA/AI M45 3700 95 EI60 35 278
2c2262cbef45e2186c358ab733d88449_f53ia_f57ia.gif F54IA E F 450 70/70 IA/AI M45 6500 120 EI60 35 291
1d582ff61e1880cca976ad7c4236aaf3_f53ia_f57ia.gif F55IA E F 450 95/95 IA/AI M45 8000 9) 145 EI60 35 305
6bafb4b31fba5ad27c0568b41e686698_f53ia_f57ia.gif F56IA E F 450 120/120 IA/AI M45 8000 9) 170 EI60 40 316
7c7e5dcf047a4d0f730f2c179ee6a7b3_f53ia_f57ia.gif F57IA E F 450 145/145 IA/AI M45 8000 9) 195 EI60 40 330
f75ia_f78ia.gif F75IA Z F 450 95/70 IA/AI M90 6) 4400 145 EI60 48 419
efe6ac02344411a99b5587f964b9a97f_f75ia_f78ia.gif F76IA Z F 450 120/95 IA/AI M90 6) 6000 170 EI60 52 53 2) 444
12685bfb24ace53535cf252bb3d94d24_f75ia_f78ia.gif F77IA Z F 450 120/70 IA/AI M90 6) 4400 170 EI60 52 53 2) 421
eb9f706efa33b47a0bf13c09759c3a12_f75ia_f78ia.gif F78IA Z F 450 145/95 IA/AI M90 6) 6000 195 EI60 52 53 2) 447
f79ia_f80ia.gif F79IA D F 450 70/70 IA/AI M140 7) 4400/5500 1) min 205 EI60 53 56 57 2) 445
22ee10e9eb13776ce7ab79f3493b64c0_f79ia_f80ia.gif F80IA D F 450 95/95 IA/AI M190 8) 6000/7700 1) min 255 EI60 53 56 57 2) 481
f81ia_f82ia.gif F81IA D F 450 70/70 IAA/AAI M140 7) 4400/5500 1) min 230 EI90 57 60 61 2) 509
9f2f979042c1f268b89b5b75e70173e0_f81ia_f82ia.gif F82IA D F 450 95/95 IAA/AAI M190 8) 6000/7700 1) min 280 EI90 57 60 61 2) 545

Förutsättningar:

Linjelast på 0,5 kN/m.

1) Den högre höjden baseras på stommens styvhet samt att de inre flänsarna är avstyvade med t ex T-SKARV eller Sekundärprofil S25/85. Avstyvningen ska fästas i ändupplagen. Det lägre värdet baseras på en icke-avstyvad inre fläns. Linjelast i båda fallen är 0,5 kN/m, applicerad på väggens halva höjd.

2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

5) Avser bostäder.

6) M90 = 2 x 45 mm

7) M140 = 2 x 70 mm

8) M190 = 2 x 95 mm

9) Vid behov av väggar med höjder över 8.000 mm, kontakta Knauf Danogips.

10) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.