F08IA

E F 450 120/120 -/AAI M0

 

ccb05da92d94a6ee5896b3e142ce46bc_F05IA-F08IA.jpg
Väggprestanda:
8000
9)
Väggtjocklek (mm) 158
Brandklass (min) EI60
30
Index 249aa6b31b3b5cf256d72c14536775a2782_f05ia_f08ia.gif

 
Ingående produkter: Materialåtgång Montageanvisning
FR120 2,22 lpm/m² N/A
FSK120 0,8 lpm/m² N/A
FSK120 0,8 lpm/m² N/A
Classic Board 1 m²/m² N/A
Base +/Base + bandad 25mm 7 st/m²  
Classic Board 1 m²/m² N/A
Base +/Base + bandad 40mm 7 st/m²  
Solid Board 1 m²/m² N/A
Cresco +/Cresco + bandad 55mm 20 st/m²  
Väggtypen väl lämpad 30-40 ml/m²  

Dörrar och genomföringar

 


Förutsättningar:

Linjelast på 0,5 kN/m.

1) Den högre höjden baseras på stommens styvhet samt att de inre flänsarna är avstyvade med t ex T-SKARV eller Sekundärprofil S25/85. Avstyvningen ska fästas i ändupplagen. Det lägre värdet baseras på en icke-avstyvad inre fläns. Linjelast i båda fallen är 0,5 kN/m, applicerad på väggens halva höjd.

2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

5) Avser bostäder.

6) M90 = 2 x 45 mm

7) M140 = 2 x 70 mm

8) M190 = 2 x 95 mm

9) Vid behov av väggar med höjder över 8.000 mm, kontakta Knauf Danogips.

10) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.