Export
Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning Max vägghöjd (mm) Vägg- tjocklek (mm) Brand- klass R'w+C50-3150 (dB) 5) R'w (dB) Alt R'w (dB) Anm R'w Index
f09qa.gif F09QA E F 450 45/45 Q/A M0 3500 70 EI30 25-30 10) 280
F10QA E F 450 70/70 Q/A M0 6200 95 EI30 30 292
F11QA E F 450 95/95 Q/Q M0 8000 9) 120 EI30 30 307
F12QA E F 450 120/120 Q/A M0 8000 9) 145 EI30 30 318
F13QA E F 450 145/145 Q/A M0 8000 9) 170 EI30 30 331
f15qa.gif F15QA E F 450 45/45 Q/AA M0 3500 83 EI30 30 312
F16QA E F 450 70/70 Q/AA M0 6200 108 EI30 30 324
F17QA E F 450 95/95 Q/AA M0 8000 9) 133 EI30 30 339
F18QA E F 450 120/120 Q/AA M0 8000 9) 158 EI30 30 350
F19QA E F 450 145/145 Q/AA M0 8000 9) 183 EI30 30 363
f29qa.gif F29QA E F 450 45/45 Q/A M45 3500 70 EI30 35 302
F30QA E F 450 70/70 Q/A M45 6200 95 EI30 35 314
F31QA E F 450 95/95 Q/A M0 8000 9) 120 EI30 35 329
F32QA E F 450 120/120 Q/A M45 8000 9) 145 EI30 35 340
F33QA E F 450 145/145 Q/A M45 8000 9) 170 EI30 35 353
f35qa.gif F35QA E F 450 45/45 Q/AA M45 3500 83 EI30/EI60 3) 35 334
F36QA E F 450 70/70 Q/AA M45 6200 108 EI30/EI60 3) 35 346
F37QA E F 450 95/95 Q/AA M45 8000 9) 133 EI30/EI60 3) 35 361
F38QA E F 450 120/120 Q/AA M45 8000 9) 158 EI30/EI60 3) 35 372
F39QA E F 450 145/145 Q/AA M45 8000 9) 183 EI30/EI60 3) 35 385
f41qa.gif F41QA E F 450 45/45 QQ/AA M0 3700 95 EI60 35 457
F42QA E F 450 70/70 QQ/AA M0 6500 120 EI60 35 469
F43QA E F 450 95/95 QQ/AA M0 8000 9) 145 EI60 35 484
F44QA E F 450 120/120 QQ/AA M0 8000 9) 170 EI60 35 495
F45QA E F 450 145/145 QQ/AA M0 8000 9) 195 EI60 35 508
f53qa.gif F53QA E F 450 45/45 QQ/AA M45 3700 95 EI60/EI90 3) 35-40 10) 479
F54QA E F 450 70/70 QQ/AA M45 6500 120 EI60/EI90 3) 35-40 10) 491
F55QA E F 450 95/95 QQ/AA M45 8000 9) 145 EI60/EI90 3) 35-40 10) 506
F56QA E F 450 120/120 QQ/AA M45 8000 9) 170 EI60/EI90 3) 40 517
F57QA E F 450 145/145 QQ/AA M45 8000 9) 195 EI60/EI90 3) 40 531
F75QA Z F 450 95/70 QQ/AA M90 6) 4400 145 EI60/EI90 3) 48 620
F76QA Z F 450 120/95 QQ/AA M90 6) 6000 170 EI60/EI90 3) 52 53 2) 645
F77QA Z F 450 120/70 QQ/AA M90 6) 4400 170 EI60/EI90 3) 52 53 2) 622
F78QA Z F 450 145/95 QQ/AA M90 6) 6000 195 EI60/EI90 3) 52 53 2) 648
F79QA D F 450 70/70 QQ/AA M140 7) 4400/5500 1) min 205 EI60/EI90 3) 53 56 57 2) 647
F80QA D F 450 95/95 QQ/AA M190 8) 6000/7700 1) min 255 EI60/EI90 3) 53 56 57 2) 682
F81QA D F 450 70/70 QQQ/AAA M140 7) 4400/5500 1) min 230 EI90/EI120 3) 57 60 61 2) 824
F82QA D F 450 95/95 QQQ/AAA M190 8) 6000/7700 1) min 280 EI90/EI120 3) 57 60 61 2) 859

Förutsättningar:

Linjelast på 0,5 kN/m.

1) Den högre höjden baseras på stommens styvhet samt att de inre flänsarna är avstyvade med t ex T-SKARV eller Sekundärprofil S25/85. Avstyvningen ska fästas i ändupplagen. Det lägre värdet baseras på en icke-avstyvad inre fläns. Linjelast i båda fallen är 0,5 kN/m, applicerad på väggens halva höjd.

2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.

3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000 ° C.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

5) Avser bostäder.

6) M90 = 2 x 45 mm

7) M140 = 2 x 70 mm

8) M190 = 2 x 95 mm

9) Vid behov av väggar med höjder över 8.000 mm, kontakta Knauf Danogips.

10) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.