Export
Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning Max vägghöjd (mm) Vägg- tjocklek (mm) Brand- klass R'w+C50-3150 (dB) 5) R'w (dB) Alt R'w (dB) Anm R'w Index
f01q.gif F01Q E F 450 45/45 -/QQ M0 3000/3300 1) 70 EI30 30 393
F02Q E F 450 70/70 -/QQ M0 4400/5500 1) 95 EI30 30 405
F03Q E F 450 95/95 -/QQ M0 6000/7700 1) 120 EI30 30 420
F04Q E F 450 120/120 -/QQ M0 8000 9) 145 EI30 30 431
f05q.gif F05FbQ E F 450 45/45 -/25FbQ M0 3000/3300 1) 83 EI60 30 430
F06FbQ E F 450 70/70 -/25FbQ M0 4400/5500 1) 108 EI60 30 442
F07FbQ E F 450 95/95 -/25FbQ M0 6000/7700 1) 133 EI60 30 457
F08FbQ E F 450 120/120 -/25FbQ M0 8000 9) 158 EI60 30 468
f09q.gif F09Q E F 450 45/45 Q/Q M0 3500 70 EI30 30 393
F10Q E F 450 70/70 Q/Q M0 6200 95 EI30 30 405
F11Q E F 450 95/95 Q/Q M0 8000 9) 120 EI30 30 420
F12Q E F 450 120/120 Q/Q M0 8000 9) 145 EI30 30 431
F13Q E F 450 145/145 Q/Q M0 8000 9) 170 EI30 30 444
f21q.gif F21Q E F 450 45/45 -/QQ M45 3000/3300 1) 70 EI30 30 415
F22Q E F 450 70/70 -/QQ M45 4400/5500 1) 95 EI30/EI60 3) 30 428
F23Q E F 450 95/95 -/QQ M45 6000/7700 1) 120 EI30/EI60 3) 30 442
F24Q E F 450 120/120 -/QQ M45 8000 9) 145 EI30/EI60 3) 30 453
f25q.gif F25FbQ E F 450 45/45 -/25FbQ M45 3000/3300 1) 83 EI60 35 452
F26FbQ E F 450 70/70 -/25FbQ M45 4400/5500 1) 108 EI60 35 465
F27FbQ E F 450 95/95 -/25FbQ M45 6000/7700 1) 133 EI60 35 480
F28FbQ E F 450 120/120 -/25FbQ M45 8000 9) 158 EI60 35 491
f29q.gif F29Q E F 450 45/45 Q/Q M45 3500 70 EI30 35 415
F30Q E F 450 70/70 Q/Q M45 6200 95 EI30/EI60 3) 35 427
F31Q E F 450 95/95 Q/Q M45 8000 9) 120 EI30/EI60 3) 35 442
F32Q E F 450 120/120 Q/Q M45 8000 9) 145 EI30/EI60 3) 35 453
F33Q E F 450 145/145 Q/Q M45 8000 9) 170 EI30/EI60 3) 35 466
f41q.gif F41Q E F 450 45/45 QQ/QQ M0 3700 95 EI90 35 683
F42Q E F 450 70/70 QQ/QQ M0 6500 120 EI90 40 695
F43Q E F 450 95/95 QQ/QQ M0 8000 9) 145 EI90 40 710
F44Q E F 450 120/120 QQ/QQ M0 8000 9) 170 EI90 40 721
F45Q E F 450 145/145 QQ/QQ M0 8000 9) 195 EI90 40 734
f53q.gif F53Q E F 450 45/45 QQ/QQ M45 3700 95 EI90 40 705
F54Q E F 450 70/70 QQ/QQ M45 6500 120 EI90/EI120 3) 40 718
F55Q E F 450 95/95 QQ/QQ M45 8000 9) 145 EI90/EI120 3) 40 732
F56Q E F 450 120/120 QQ/QQ M45 8000 9) 170 EI90/EI120 3) 44 743
F57Q E F 450 145/145 QQ/QQ M45 8000 9) 195 EI90/EI120 3) 44 757
F75Q Z F 450 95/70 QQ/QQ M90 6) 4400 145 EI90/EI120 3) 52 53 2) 846
F76Q Z F 450 120/95 QQ/QQ M90 6) 6000 170 EI90/EI120 3) 52 53 2) 871
F77Q Z F 120/70 QQ/QQ M90 6) 4400 170 EI90/EI120 3) 52 53 2) 848
F78Q Z F 450 145/95 QQ/QQ M90 6) 6000 195 EI90/EI120 3) 52 53 2) 874
F79Q D F 450 70/70 QQ/QQ M140 7) 4400/5500 1) min 205 EI90/EI120 3) 57 60 61 2) 872
F80Q D F 450 95/95 QQ/QQ M190 8) 6000/7700 1) min 255 EI90/EI120 3) 57 60 61 2) 908
F81Q D F 450 70/70 QQQ/QQQ M140 7) 4400/5500 1) min 230 >EI120 61 65 1163
F82Q D F 450 95/95 QQQ/QQQ M190 8) 6000/7700 1) min 280 >EI120 61 65 1198

Förutsättningar:

Linjelast på 0,5 kN/m.

1) Den högre höjden baseras på stommens styvhet samt att de inre flänsarna är avstyvade med t ex T-SKARV eller Sekundärprofil S25/85. Avstyvningen ska fästas i ändupplagen. Det lägre värdet baseras på en icke-avstyvad inre fläns. Linjelast i båda fallen är 0,5 kN/m, applicerad på väggens halva höjd.

2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.

3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000 ° C.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

5) Avser bostäder.

6) M90 = 2 x 45 mm

7) M140 = 2 x 70 mm

8) M190 = 2 x 95 mm

9) Vid behov av väggar med höjder över 8.000 mm, kontakta Knauf Danogips.

10) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.