F81Q

D F 450 70/70 QQQ/QQQ M140

7)

 

F81Q-F82Q.jpg
Väggprestanda:
4400/5500
1)
Väggtjocklek (mm) min 230
Brandklass (min) >EI120
61
65
Index 1163

 
Ingående produkter: Materialåtgång Montageanvisning
FR70 4,44 lpm/m² N/A
FSKP70 alt FSKT70 1,6 lpm/m² N/A
FSKP70 alt FSKT70 1,6 lpm/m² N/A
Aquapanel Indoor 1 m²/m² N/A
Maxiskruv med borrspets/Maxiskruv med borrspets bandad 25mm 7 st/m²  
Aquapanel Indoor 1 m²/m² N/A
Maxiskruv med borrspets/Maxiskruv med borrspets bandad 39mm 7 st/m²  
Aquapanel Indoor 1 m²/m² N/A
M70 1 m²/m² N/A
M70 1 m²/m² N/A
 (endast ihop med SKP). Akustisk tätmassa 10 ml/lpm fog N/A
Aquapanel Indoor 1 m²/m² N/A
Maxiskruv med borrspets/Maxiskruv med borrspets bandad 25mm 7 st/m²  
Aquapanel Indoor 1 m²/m² N/A
Maxiskruv med borrspets/Maxiskruv med borrspets bandad 39mm 7 st/m²  
Aquapanel Indoor 1 m²/m² N/A

Dörrar och genomföringar

 


Förutsättningar:

Linjelast på 0,5 kN/m.

1) Den högre höjden baseras på stommens styvhet samt att de inre flänsarna är avstyvade med t ex T-SKARV eller Sekundärprofil S25/85. Avstyvningen ska fästas i ändupplagen. Det lägre värdet baseras på en icke-avstyvad inre fläns. Linjelast i båda fallen är 0,5 kN/m, applicerad på väggens halva höjd.

2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.

3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000 ° C.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

5) Avser bostäder.

6) M90 = 2 x 45 mm

7) M140 = 2 x 70 mm

8) M190 = 2 x 95 mm

9) Vid behov av väggar med höjder över 8.000 mm, kontakta Knauf Danogips.

10) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.