Export
Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning Max vägghöjd (mm) Vägg- tjocklek (mm) Brand- klass R'w+C50-3150 (dB) 5) R'w (dB) Alt R'w (dB) Anm R'w Index
f01h.gif F01H E F 450 45/45 -/HH M0 3000/3300 1) 70 EI30 25-30 10) 355
F02H E F 450 70/70 -/HH M0 4400/5500 1) 95 EI30 30 370
F03H E F 450 95/95 -/HH M0 6000/7700 1) 120 EI30 30 382
F04H E F 450 120/120 -/HH M0 8000 9) 145 EI30 30 393
f05h.gif F05H E F 450 45/45 -/HHH M0 3000/3300 1) 83 EI60 30 480
F06H E F 450 70/70 -/HHH M0 4400/5500 1) 108 EI60 30 493
F07H E F 450 95/95 -/HHH M0 6000/7700 1) 133 EI60 30 508
F08H E F 450 120/120 -/HHH M0 8000 9) 158 EI60 30 519
f21h.gif F21H E F 450 45/45 -/HH M45 3000/3300 1) 70 EI30 30 377
F22H E F 450 70/70 -/HH M45 4400/5500 1) 70 EI30 30 389
F23H E F 450 95/95 -/HH M45 6000/7700 1) 120 EI30 30 404
F24H E F 450 120/120 -/HH M45 8000 9) 145 EI30 30 501
f25h.gif F25H E F 450 45/45 -/HHH M45 3000/3300 1) 83 EI60 35 503
F26H E F 450 70/70 -/HHH M45 4400/5500 1) 108 EI60 35 515
F27H E F 450 95/95 -/HHH M45 6000/7700 1) 133 EI60 35 530
F28H E F 450 120/120 -/HHH M45 8000 1) 158 EI60 35 541
F309H E F 300 45/45 H/H M0 3500 70 EI30 25-30 10) 394
F310H E F 300 70/70 H/H M0 6200 95 EI30 30 411
F311H E F 300 95/95 H/H M0 8000 9) 120 EI30 30 432
F312H E F 300 120/120 H/H M0 8000 9) 145 EI30 30 447
F313H E F 300 145/145 H/H M0 8000 9) 170 EI30 30 466
F329H E F 300 45/45 H/H M45 3500 70 EI30 30-35 10) 417
F330H E F 300 70/70 H/H M45 6200 95 EI30 30-35 10) 433
F331H E F 300 95/95 H/H M45 8000 9) 120 EI30 30-35 10) 454
F332H E F 300 120/120 H/H M45 8000 9) 145 EI30 30-35 10) 470
F333H E F 300 145/145 H/H M45 8000 9) 170 EI30 30-35 10) 488
f41h.gif F41H E F 450 45/45 HH/HH M0 3700 95 EI60 35 606
F42H E F 450 70/70 HH/HH M0 6500 120 EI60 35 619
F43H E F 450 95/95 HH/HH M0 8000 9) 145 EI60 35 634
F44H E F 450 120/120 HH/HH M0 8000 9) 170 EI60 35 645
F45H E F 450 145/145 HH/HH M0 8000 9) 195 EI60 35 658
f53h.gif F53H E F 450 45/45 HH/HH M45 3700 95 EI60 35 629
F54H E F 450 70/70 HH/HH M45 6500 120 EI60 35 641
F55H E F 450 95/95 HH/HH M45 8000 9) 145 EI60 35 656
F56H E F 450 120/120 HH/HH M45 8000 9) 170 EI60 40 667
F57H E F 450 145/145 HH/HH M45 8000 9) 195 EI60 40 680
F75H Z F 450 95/70 HH/HH M90 6) 4400 145 EI60 48 699
F76H Z F 450 120/95 HH/HH M90 6) 6000 170 EI60 52 53 2) 795
F77H Z F 450 120/70 HH/HH M90 6) 4400 170 EI60 52 53 2) 772
F78H Z F 450 145/95 HH/HH M90 6) 6000 195 EI60 52 53 2) 798
F79H D F 450 70/70 HH/HH M140 7) 4400/5500 1) min 205 EI60 53 56 57 2) 797
F80H D F 450 95/95 HH/HH M190 8) 6000/7700 1) min 255 EI60 53 56 57 2) 832
F81H D F 450 70/70 HHH/HHH M140 7) 4400/5500 1) min 230 EI90 57 60 61 2) 1049
F82H D F 450 95/95 HHH/HHH M190 8) 6000/7700 1) min 280 EI90 57 60 61 2) 1084

Förutsättningar:

Linjelast på 0,5 kN/m.

1) Den högre höjden baseras på stommens styvhet samt att de inre flänsarna är avstyvade med t ex T-SKARV eller Sekundärprofil S25/85. Avstyvningen ska fästas i ändupplagen. Det lägre värdet baseras på en icke-avstyvad inre fläns. Linjelast i båda fallen är 0,5 kN/m, applicerad på väggens halva höjd.

2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

5) Avser bostäder.

6) M90 = 2 x 45 mm

7) M140 = 2 x 70 mm

8) M190 = 2 x 95 mm

9) Vid behov av väggar med höjder över 8.000 mm, kontakta Knauf Danogips.

10) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.