Export
Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning Max vägghöjd (mm) Vägg- tjocklek (mm) Brand- klass R'w+C50-3150 (dB) 5) R'w (dB) Alt R'w (dB) Anm R'w Index
f42x_f44x.gif F42X E F 450 70/70 AX/AA M0 6500 120 EI60 35 480
f42x2_f44x2.gif F42X2 E F 450 70/70 AX/XA M0 6500 120 EI60 40 718
c05ed1ae7829363e27b1962da4f189fc_f42x_f44x.gif F43X E F 450 95/95 AX/AA M0 8000 9) 145 EI60 35 495
00725f0777645bf674a7e66ddb3aeaef_f42x2_f44x2.gif F43X2 E F 450 95/95 AX/XA M0 8000 9) 145 EI60 40 733
217ba088f3575fc0326c6c542bc29d02_f42x_f44x.gif F44X E F 450 120/120 AX/AA M0 8000 9) 170 EI60 35 506
d6b899501430cda6d49231c3a132feae_f42x2_f44x2.gif F44X2 E F 450 120/120 AX/XA M0 8000 9) 170 EI60 40 744
f48x4_f50x4.gif F48X4 E F 450 70/70 AXX/XXA M0 6500 145 EI90 44 1257
f48x6_f50x6.gif F48X6 E F 450 70/70 AXXX/XXXA M0 6500 170 EI120 48 1797
9bb65ecca5053ad3a85f65b15d484ca2_f48x4_f50x4.gif F49X4 E F 450 95/95 AXX/XXA M0 8000 9) 170 EI90 44 1272
a076f0719923c56415384933df71e59a_f48x6_f50x6.gif F49X6 E F 450 95/95 AXXX/XXXA M0 8000 9) 195 EI120 48 1811
4f4e4a82d650fe2d582f17b3360364dc_f48x4_f50x4.gif F50X4 E F 450 120/120 AXX/XXA M0 8000 9) 195 EI90 44 1283
efa800a63eaeeda940639aac5a408ddf_f48x6_f50x6.gif F50X6 E F 450 120/120 AXXX/XXXA M0 8000 9) 220 EI120 48 1822

Förutsättningar:

Linjelast på 0,5 kN/m. 

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

9) Vid behov av väggar med höjder över 8.000 mm, kontakta Knauf Danogips.