Export
Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning Max vägghöjd (mm) Vägg- tjocklek (mm) Brand- klass R'w+C50-3150 (dB) 5) R'w (dB) Alt R'w (dB) Anm R'w Index
80b576a8962909bb7c48567f91ebdf57_f41ii_f45ii.gif F41II E F 450 45/45 II/II M0 3700 95 EI60 35 281
f41ii_f45ii.gif F42II E F 450 70/70 II/II M0 6500 120 EI60 35 294
49db5f0b6e90aa09100b2f9e5af10086_f41ii_f45ii.gif F43II E F 450 95/95 II/II M0 8000 9) 145 EI60 35 309
e4f736ee3f0f065db57da27322454b13_f41ii_f45ii.gif F44II E F 450 120/120 II/II M0 8000 9) 170 EI60 35 320
cdd75ea1d0910e0ea3a74ffdfdcba717_f41ii_f45ii.gif F45II E F 450 145/145 II/II M0 8000 9) 195 EI60 35 333
f53ii_f57ii.gif F53II E F 450 45/45 II/II M45 3700 95 EI60 35 303
02e0b936b1b0f99e5ff946fe86ef05ce_f53ii_f57ii.gif F54II E F 450 70/70 II/II M45 6500 120 EI60 35 316
2b6ce57b7f412ffeb14361e363768791_f53ii_f57ii.gif F55II E F 450 95/95 II/II M45 8000 9) 145 EI60 35 331
00a25705f1be61c182319eb2087a7d33_f53ii_f57ii.gif F56II E F 450 120/120 II/II M45 8000 9) 170 EI60 40 342
4df6f6830804b4b338c0a01f3c28d639_f53ii_f57ii.gif F57II E F 450 145/145 II/II M45 8000 9) 195 EI60 40 355
f65ii_f68ii.gif F65II E F 450 70/70 II/II M70 6500 120 EI60 40 325
955df817833d519f3c1e698319dd3fa8_f65ii_f68ii.gif F66II E F 450 95/95 II/II M95 8000 9) 145 EI60 40 343
40fca866402f026ca41a5382978e5849_f65ii_f68ii.gif F67II E F 450 120/120 II/II M95 8000 9) 170 EI60 40 354
40751c7bd6f78c3aab07164696d2a9ae_f65ii_f68ii.gif F68II E F 450 145/145 II/II M95 8000 9) 195 EI60 40 367

Förutsättningar:

Linjelast på 0,5 kN/m. 

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

9) Vid behov av väggar med höjder över 8.000 mm, kontakta Knauf Danogips.