F56II

E F 450 120/120 II/II M45

 

F56II-F57II.jpg
Väggprestanda:
8000
9)
Väggtjocklek (mm) 170
Brandklass (min) EI60
40
Index 34200a25705f1be61c182319eb2087a7d33_f53ii_f57ii.gif

 
Ingående produkter: Materialåtgång Montageanvisning
FR120 2,22 lpm/m² N/A
FSKP120/60 0,8 lpm/m² N/A
FSKP120/60 0,8 lpm/m² N/A
Solid Board 1 m²/m² N/A
Solid Board 1 m²/m² N/A
M45 1 m²/m² N/A
Solid Board 1 m²/m² N/A
Solid Board 1 m²/m² N/A

Dörrar och genomföringar

 


Förutsättningar:

Linjelast på 0,5 kN/m. 

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

9) Vid behov av väggar med höjder över 8.000 mm, kontakta Knauf Danogips.