System Multiregel s450 Light Board

Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning   Max vägghöjd (mm)   Alt max vägghöjd (mm) Anm alt max vägghöjd Väggtjocklek (mm) Brandklass R'w+C50-3150 (dB) R'w (dB) Alt R'w (dB) Anm R'w Index
m01 m04 140x M01L E MR 450 45/45 -/LL M0   2100       70 EI30   25      
M02L E MR 450 70/70 -/LL M0   3200       95 EI30   25      
M03L E MR 450 95/95 -/LL M0   4400       120 EI30   25      
M04L E MR 450 120/120 -/LL M0   5000 1)     145 EI30   25      
m05 m08 140x M05L E MR 450 45/45 -/LLL M0   2200       83 EI60   25      
M06L E MR 450 70/70 -/LLL M0   3400       108 EI60   25      
M07L E MR 450 95/95 -/LLL M0   4600       133 EI60   25      
M08L E MR 450 120/120 -/LLL M0   5000 1)     158 EI60   25      
m09 m14 140x M09L E MR 450 45/45 L/L M0   2300       70 EI30   25      
M10L E MR 450 70/70 L/L M0   3800       95 EI30   30      
M11L E MR 450 95/95 L/L M0   5000       120 EI30   30      
M12L E MR 450 120/120 L/L M0   6000 1)     145 EI30   30      
m21 m24 140x M21L E MR 450 45/45 -/LL M45   2100       70 EI30   30      
M22L E MR 450 70/70 -/LL M45   3200       95 EI30   30      
M23L E MR 450 95/95 -/LL M45   4400       120 EI30   30      
M24L E MR 450 120/120 -/LL M45   5000 1)     145 EI30   30      
m25 m28 140x M25L E MR 450 45/45 -/LLL M45   2200       83 EI60   30      
M26L E MR 450 70/70 -/LLL M45   3400       108 EI60   30      
M27L E MR 450 95/95 -/LLL M45   4600       133 EI60   30      
M28L E MR 450 120/120 -/LLL M45   5000 1)     158 EI60   30      
m29 m34 140x M29L E MR 450 45/45 L/L M45   2300       70 EI30   30      
M30L E MR 450 70/70 L/L M45   3800       95 EI30   35      
M31L E MR 450 95/95 L/L M45   5000       120 EI30   35      
M32L E MR 450 120/120 L/L M45   6000 1)     145 EI30   35      
m41 m46 140x M41L E MR 450 45/45 LL/LL M0   2600       95 EI60   35      
M42L E MR 450 70/70 LL/LL M0   4000       120 EI60   35      
M43L E MR 450 95/95 LL/LL M0   5600       145 EI60   35      
M44L E MR 450 120/120 LL/LL M0   6600       170 EI60   35      
m53 m58 140x M53L E MR 450 45/45 LL/LL M45   2600       95 EI60   40      
M54L E MR 450 70/70 LL/LL M45   4000       120 EI60   44      
M55L E MR 450 95/95 LL/LL M45   5600       145 EI60   44      
M56L E MR 450 120/120 LL/LL M45   6600       170 EI60   44      
m66 m69 140x M66IL E MR 450 95/95 IL/LI M95   5600 10)     145 EI60   48      
M67IL E MR 450 120/120 IL/LI M95   6600 10)     170 EI60   48      
m77 m78 140x M77L Z MR 450 120/70 LL/LL M90 6) 3200       170 EI60   48      
M78L Z MR 450 145/95 LL/LL M90 6) 4400       195 EI60   48      
m79 m80 140x M79L D MR 450 70/70 LL/LL M140 7) 3200       205 EI60   57      
M80L
D MR 450 95/95 LL/LL M190 8) 4400       255 EI60   57      
m81 m82 140x M81L D MR 450 70/70 LLL/LLL M140 7) 3400       230 EI90 53 61      
M82L D MR 450 95/95 LLL/LLL M190 8) 4600       280 EI90 57 61      

Förutsättningar:

Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd. 

Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. 

1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.

6) M90 = 2 x 45 mm

7) M140 = 2 x 70 mm

8) M190 = 2 x 95 mm

10) Yttre skivlag med hårdgipsskiva, Solid Board.