System Multiregel s450 Classic Board

Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning   Max vägghöjd (mm)   Alt max vägghöjd (mm) Anm alt max vägghöjd Väggtjocklek (mm) Brandklass R'w+C50-3150 (dB) R'w (dB) Alt R'w (dB) Anm R'w Index
m01 m04 140x M01 E MR 450 45/45 -/AA M0   2500       70 EI30   30     96
M02 E MR 450 70/70 -/AA M0   3400       95 EI30   30     100
M03 E MR 450 95/95 -/AA M0   4600       120 EI30   30     106
M04 E MR 450 120/120 -/AA M0   5000 1)     145 EI30   30     112
m05 m08 140x M05 E MR 450 45/45 -/AAA M0   2600       83 EI60   30     128
M06 E MR 450 70/70 -/AAA M0   3600       108 EI60   30     132
M07 E MR 450 95/95 -/AAA M0   4800       133 EI60   30     138
M08 E MR 450 120/120 -/AAA M0   5000       158 EI60   30     144
m09 m14 140x M09 E MR 450 45/45 A/A M0   2700       70 EI30   30     96
M10 E MR 450 70/70 A/A M0   4300       95 EI30   30     100
M11 E MR 450 95/95 A/A M0   5600       120 EI30   35     106
M12 E MR 450 120/120 A/A M0   6000 1)     145 EI30   35     112
M13 E MR 450 145/145 A/A M0   6000 1)     170 EI30   35     124
M14 E MR 450 160/160 A/A M0   6000 1)     185 EI30   35     130
m21 m24 140x M21 E MR 450 45/45 -/AA M45   2500       70 EI30   35     118
M22 E MR 450 70/70 -/AA M45   3400       95 EI30   35     122
M23 E MR 450 95/95 -/AA M45   4600       120 EI30   35     128
M24 E MR 450 120/120 -/AA M45   5000 1)     145 EI30   35     13
m25 m28 140x M25 E MR 450 45/45 -/AAA M45   2600       83 EI60   35     150
M26 E MR 450 70/70 -/AAA M45   3600       108 EI60   35     154
M27 E MR 450 95/95 -/AAA M45   4800       133 EI60   35     160
M28 E MR 450 120/120 -/AAA M45   5000       158 EI60   35     167
m29 m34 140x M29 E MR 450 45/45 A/A M45   2700       70 EI30   35     118
M30 E MR 450 70/70 A/A M45   4300       95 EI30   35-40   9) 122
M31 E MR 450 95/95 A/A M45   5600       120 EI30   40     128
M32 E MR 450 120/120 A/A M45   6000 1)     145 EI30   40     135
M33 E MR 450 145/145 A/A M45   6000 1)     170 EI30   40     147
M34 E MR 450 160/160 A/A M45   6000 1)     185 EI30   40     153
m41 m46 140x M41 E MR 450 45/45 AA/AA M0   3400       95 EI60   35-40   9) 160
M42 E MR 450 70/70 AA/AA M0   4600       120 EI60   40     164
M43 E MR 450 95/95 AA/AA M0   6600       145 EI60   44     170
M44 E MR 450 120/120 AA/AA M0   7000 1)     170 EI60   44     176
M45 E MR 450 145/145 AA/AA M0   7000 1)     195 EI60   44     188
M46 E MR 450 160/160 AA/AA M0   7000 1)     210 EI60   44     194
m53 m58 140x M53 E MR 450 45/45 AA/AA M45   3400       95 EI60   44     182
M54 E MR 450 70/70 AA/AA M45   4600       120 EI60   48     186
M55 E MR 450 95/95 AA/AA M45   6600       145 EI60   48     192
M56 E MR 450 120/120 AA/AA M45   7000 1)     170 EI60   48     199
M57 E MR 450 145/145 AA/AA M45   7000 1)     195 EI60   48     211
M58 E MR 450 160/160 AA/AA M45   7000 1)     210 EI60   48     217
m66 m69 140x M66 E MR 450 95/95 AA/AA M95   6600       145 EI60   52     204
M67 E MR 450 120/120 AA/AA M95   7000 1)     170 EI60   52 53 2) 211
M68 E MR 450 145/145 AA/AA M95   7000 1)     195 EI60   52 53 2) 223
M69 E MR 450 160/160 AA/AA M95   7000 1)     210 EI60   52 53 2) 229
m77 m78 140x M77 Z MR 450 120/70 AA/AA M90 6) 3400       170 EI60   52 53 2) 252
M78 Z MR 450 145/95 AA/AA M90 6) 4600       195 EI60   56 57 2) 264
m79 m80 140x M79 D MR 450 70/70 AA/AA M140 7) 3400       205 EI60 53 60 61 2) 262
M80
D MR 450 95/95 AA/AA M190 8) 4600       255 EI60 57 65     280
m81 m82 140x M81 D MR 450 70/70 AAA/AAA M140 7) 3600       230 EI90 61 65     326
M82 D MR 450 95/95 AAA/AAA M190 8) 4800       280 EI90 61 65     344

Förutsättningar:

Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd. 

Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. 

1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.

2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

5) Avser bostäder.

6) M90 = 2 x 45 mm

7) M140 = 2 x 70 mm

8) M190 = 2 x 95 mm

9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.