Vägghörn Mot golv Mot bjälklag Mot tak Vägganslutning Mot balk och pelare
Ytterhörn Platta på mark Anslutning (bjälklagsnedböjning max 10 mm). Tung konstruktion. Anslutning mot undertak. Lätt konstruktion. T-hörn. Tung konstruktion. Anslutning mot betongbalk. Nedböjning max 10 mm.
Download
Filename: 111_mx_35.dwg
Download
Filename: 121_mx_35.dwg
Download
Filename: 131_mx_35.dwg
Download
Filename: 141_mx_35.dwg
Download
Filename: 151_mx_35.dwg
Download
Filename: 161__mx_35.dwg
Download
Filename: 111_mx_35.pdf
Download
Filename: 121_mx_35.pdf
Download
Filename: 131_mx_35.pdf
Download
Filename: 141_mx_35.pdf
Download
Filename: 151_mx_35.pdf
Download
Filename: 161_mx_35.pdf
Innerhörn Teleskopanslutning (bjälklagsnedböjning max 40 mm). Tung konstruktion. T-hörn. Lätt konstruktion. Anslutning mot betongpelare.
Download
Filename: 112_mx_35.dwg
Download
Filename: 132_mx_35.dwg
Download
Filename: 152_mx_35.dwg
Download
Filename: 162_mx_35.dwg
Download
Filename: 112_mx_35.pdf
Download
Filename: 132_mx_35.pdf
Download
Filename: 152_mx_35.pdf
Download
Filename: 162_mx_35.pdf
Hörn >90 grader Teleskopanslutning med vinkelprofil (bjälklagsnedböjning max 40 mm). Tung konstruktion.
Download
Filename: 113_mx_35.dwg
Download
Filename: 133_mx_35.dwg
Download
Filename: 113_mx_35.pdf
Download
Filename: 133_mx_35.pdf
Teleskopanslutning med teleskopprofil (bjälklagsnedböjning max 40 mm). Tung konstruktion. 600px
Download
Filename: 134_mx_35.dwg
Download
Filename: 134_mx_35.pdf
Teleskopanslutning mot TRP-bjälklag (bjälklagsnedböjning max 40 mm). Längsmontage.
Download
Filename: 135_mx_35.dwg
Download
Filename: 135_mx_35.pdf
Teleskopanslutning mot TRP-bjälklag (bjälklagsnedböjning max 40 mm). Tvärmontage.
Download
Filename: 136_mx_35.dwg
Download
Filename: 136_mx_35.pdf