Vägghörn Mot golv Mot bjälklag Mot tak Vägganslutning Mot balk och pelare
Hörn med hörnregel Platta på mark Anslutning (bjälklagsnedböjning max 10 mm). Tung konstruktion. Anslutning mot undertak. Lätt konstruktion. T-hörn. Tung konstruktion. Anslutning mot betongbalk (balknedböjn max 10 mm)
Download
Filename: 511_m0_40.dwg
Download
Filename: 521_m0_40.dwg
Download
Filename: 531_m0_40.dwg
Download
Filename: 541_m0_40.dwg
Download
Filename: 551_m0_40.dwg
Download
Filename: 561_m0_40.dwg
Download
Filename: 511_m0_40.pdf
Download
Filename: 521_m0_40.pdf
Download
Filename: 531_m0_40.pdf
Download
Filename: 541_m0_40.pdf
Download
Filename: 551_m0_40.pdf
Download
Filename: 561_m0_40.pdf
Hörn >90 grader Träbjälklag Teleskopanslutning med vinkelprofil (bjälklagsnedböjning max 40 mm). Tung konstruktion. T-hörn. Lätt konstruktion. Anslutning mot betongpelare.
Download
Filename: 512_m0_40.dwg
Download
Filename: 522_m0_40.dwg
Download
Filename: 532_m0_40.dwg
Download
Filename: 552_m0_40.dwg
Download
Filename: 562_m0_40.dwg
Download
Filename: 512_m0_40.pdf
Download
Filename: 522_m0_40.pdf
Download
Filename: 532_m0_40.pdf
Download
Filename: 552_m0_40.pdf
Download
Filename: 562_m0_40.pdf
Hörn Teleskopanslutning (bjälklagsnedböjning max 40 mm). Tung konstruktion.
Download
Filename: 513_m0_40.dwg
Download
Filename: 533_m0_40.dwg
Download
Filename: 513_m0_40.pdf
Download
Filename: 533_m0_40.pdf
Teleskopanslutning mot TRP-bjälklag (bjälklagsnedböjning max 40 mm). Längsmontage.
Download
Filename: 534_m0_40.dwg
Download
Filename: 534_m0_40.pdf
Teleskopanslutning mot TRP-bjälklag (bjälklagsnedböjning max 40 mm). Tvärmontage.
Download
Filename: 535_m0_40.dwg
Download
Filename: 535_m0_40.pdf
Teleskopanslutning med teleskopskena (bjälklagsnedböjning max 40 mm). Tung konstruktion. EI60.
Download
Filename: 536_m0_40.dwg
Download
Filename: 536_m0_40.pdf
Teleskopanslutning mot TRP-bjälklag med teleskopskena (bjälklagsnedböjning max 40 mm). Längsmontage.
Download
Filename: 537_m0_40.dwg
Download
Filename: 537_m0_40.pdf
Teleskopanslutning mot TRP-bjälklag med teleskopskena (bjälklagsnedböjning max 40 mm). Tvärmontage.
Download
Filename: 538_m0_40.dwg
Download
Filename: 538_m0_40.pdf