System Multiregel s450 Aquapanel Indoor/Classic Board

Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning   Max vägghöjd (mm)   Alt max vägghöjd (mm) Anm alt max vägghöjd Vägg- tjocklek (mm) Brand- klass R'w+C50-3150 (dB) R'w (dB) Alt R'w (dB) Anm R'w Index
m09qa m14qa 140x40 M09QA E MR 450 45/45 Q/A M0 6) 2700       70 EI30   30     209
M10QA E MR 450 70/70 Q/A M0   4300       95 EI30   30     213
M11QA E MR 450 95/95 Q/A M0   5600       120 EI30   35     219
M12QA E MR 450 120/120 Q/A M0   6000 1)     145 EI30   35     225
M13QA E MR 450 145/145 Q/A M0   6000 1)     170 EI30   35     237
M14QA E MR 450 160/160 Q/A M0   6000 1)     185 EI30   35     243
m15qa m20qa 140x40 M15QA E MR 450 45/45 Q/AA M0 6) 2700       83 EI30   35     241
M16QA E MR 450 70/70 Q/AA M0   4300       108 EI30   40     245
M17QA E MR 450 95/95 Q/AA M0   5600       133 EI30   40     251
M18QA E MR 450 120/120 Q/AA M0   6000 1)     158 EI30   40     257
M19QA E MR 450 145/145 Q/AA M0   6000 1)     183 EI30   40     269
M20QA E MR 450 160/160 Q/AA M0   6000 1)     198 EI30   40     275
m29qa m34qa 140x40 M29QA E MR 450 45/45 Q/A M45 6) 2700       70 EI30   35     231
M30QA E MR 450 70/70 Q/A M45   4300       95 EI30   40     233
M31QA E MR 450 95/95 Q/A M45   5600       120 EI30   40     241
M32QA E MR 450 120/120 Q/A M45   6000 1)     145 EI30   40     241
M33QA E MR 450 145/145 Q/A M45   6000 1)     170 EI30   40     260
M34QA E MR 450 160/160 Q/A M45   6000 1)     185 EI30   40      
m35qa m40qa 140x40 M35QA E MR 450 45/45 Q/AA M45 6) 2700       83 EI30/EI60 3)   40     263
M36QA E MR 450 70/70 Q/AA M45   4300       108 EI30/EI60 3)   44     267
M37QA E MR 450 95/95 Q/AA M45   5600       133 EI30/EI60 3)   44     273
M38QA E MR 450 120/120 Q/AA M45   6000 1)     158 EI30/EI60 3)   44     280
M39QA E MR 450 145/145 Q/AA M45   6000 1)     183 EI30/EI60 3)   44     292
M40QA E MR 450 160/160 Q/AA M45   6000 1)     198 EI30/EI60 3)   44     29
m41qa m46qa 140x40 M41QA E MR 450 45/45 QQ/AA M0 6) 3400       95 EI60   40     386
M42QA E MR 450 70/70 QQ/AA M0   4600       120 EI60   40     390
M43QA E MR 450 95/95 QQ/AA M0   6600       145 EI60   44     396
M44QA E MR 450 120/120 QQ/AA M0   7000 1)     170 EI60   44     403
M45QA E MR 450 145/145 QQ/AA M0   7000 1)     195 EI60   48     414
M46QA E MR 450 160/160 QQ/AA M0   7000 1)     210 EI60   48     402
m53qa m58qa 140x40 M53QA E MR 450 45/45 QQ/AA M45 6) 3400       95 EI60/EI90 3)   44     409
M54QA E MR 450 70/70 QQ/AA M45   4600       120 EI60/EI90 3)   48     412
M55QA E MR 450 95/95 QQ/AA M45   6600       145 EI60/EI90 3)   48     419
M56QA E MR 450 120/120 QQ/AA M45   7000 1)     170 EI60/EI90 3)   48     425
M57QA E MR 450 145/145 QQ/AA M45   7000 1)     195 EI60/EI90 3)   48     437
M58QA E MR 450 160/160 QQ/AA M45   7000 1)     210 EI60/EI90 3)   48     443
m65qa m69qa 140x40 M65QA E MR 450 70/70 QQ/AA M70   4600       120 EI60/EI90 3)   52     422
M66QA E MR 450 95/95 QQ/AA M95   6600       145 EI60/EI90 3)   52 53 2) 431
M67QA E MR 450 120/120 QQ/AA M95   7000 1)     170 EI60/EI90 3)   52 53 2) 437
M68QA E MR 450 145/145 QQ/AA M95   7000 1)     195 EI60/EI90 3)   52 53 2) 449
M69QA E MR 450 160/160 QQ/AA M95   7000 1)     210 EI60/EI90 3)   52 53 2) 455
m77qa m78qa 140x40 M77QA Z MR 450 120/70 QQ/AA M90 8) 3400       170 EI60/EI90 3)   56 57 2) 478
M78QA Z MR 450 145/95 QQ/AA M90 8) 4600       195 EI60/EI90 3)   56 57 2) 490
m79qa m80qa 140x40 M79QA D MR 450 70/70 QQ/AA M140 9) 3400       min 205 EI60/EI90 3) 57 65     489
M80QA D MR 450 95/95 QQ/AA M190 10) 4600       min 255 EI60/EI90 3) 57 65     507
m81qa m82qa 140x40 M81QA D MR 450 70/70 QQQ/AAA M140 9) 3600       min 230 EI90/EI120 3) 65 65   7) 666
M82QA D MR 450 95/95 QQQ/AAA M190 10) 4800       min 280 EI90/EI120 3) 65 65   7) 684

Förutsättningar:

Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd. 

Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. 

1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.

2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.

3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000 ° C.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

5) Avser bostäder.

6) För kaklade konstruktioner rekommenderar Knauf Danogips minst 70 mm regelstomme alt 45 mm förstärkningsregelstomme, FR.

7) Väggkonstruktionen uppfyller R´w = 70 dB.

8) M90 = 2 x 45 mm

9) M140 = 2 x 70 mm

10) M190 = 2 x 95 mm