System Multiregel s450 Aquapanel Indoor

Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning   Max vägghöjd (mm)   Alt max vägghöjd (mm) Anm alt max vägghöjd Vägg- tjocklek (mm) Brandklass R'w+C50-3150 (dB) R'w (dB) Alt R'w (dB) Anm R'w Index
m01q-m04q 140x40 M01Q E MR 450 45/45 -/QQ M0 6) 2500       70 -   30     322
M02Q E MR 450 70/70 -/QQ M0   3400       95 -   30     326
M03Q E MR 450 95/95 -/QQ M0   4600       120 -   30     332
M04Q E MR 450 120/120 -/QQ M0   5000 1)     145 -   30     339
m05fbq m08fbq 140x40 M05FbQ E MR 450 45/45 -/25FbQ M0 6) 2500       83 EI60   30     359
M06FbQ E MR 450 70/70 -/25FbQ M0   3400       108 EI60   30     364
M07FbQ E MR 450 95/95 -/25FbQ M0   4600       133 EI60   30     370
M08FbQ E MR 450 120/120 -/25FbQ M0   5000 1)       EI60   30     376
m09q m14q 140x40 M09Q E MR 450 45/45 Q/Q M0 6) 2700       70 EI30   30     322
M10Q E MR 450 70/70 Q/Q M0   4300       95 EI30   35     326
M11Q E MR 450 95/95 Q/Q M0   5600       120 EI30   35     332
M12Q E MR 450 120/120 Q/Q M0   6000 1)     145 EI30   35     339
M13Q E MR 450 145/145 Q/Q M0   6000 1)     170 EI30   35     350
M14Q E MR 450 160/160 Q/Q M0   6000 1)     185 EI30   35     357
m21q m24q 140x40 M21Q E MR 450 45/45 -/QQ M45 6) 2500       70 EI30   35     344
M22Q E MR 450 70/70 -/QQ M45   3400       95 EI30/EI60 3)   35     349
M23Q E MR 450 95/95 -/QQ M45   4600       120 EI30/EI60 3)   35     355
M24Q E MR 450 120/120 -/QQ M45   5000 1)     145 EI30/EI60 3)   35     361
m25fbq m28fbq 140x40 M25FbQ E MR 450 45/45 -/25FbQ M45 6) 2500       83 EI60   40     382
M26FbQ E MR 450 70/70 -/25FbQ M45   3400       108 EI60   40     386
M27FbQ E MR 450 95/95 -/25FbQ M45   4600       133 EI60   40     392
M28FbQ E MR 450 120/120 -/25FbQ M45   5000 1)     158 EI60   40     399
m29q m34q 140x40 M29Q E MR 450 45/45 Q/Q M45 6) 2700       70 EI30/EI60 3)   35     344
M30Q E MR 450 70/70 Q/Q M45   4300       95 EI30/EI60 3)   40     349
M31Q E MR 450 95/95 Q/Q M45   5600       120 EI30/EI60 3)   40     355
M32Q E MR 450 120/120 Q/Q M45   6000 1)     145 EI30/EI60 3)   40-44   11) 361
M33Q E MR 450 145/145 Q/Q M45   6000 1)     170 EI30/EI60 3)   40-44   11) 373
M34Q E MR 450 160/160 Q/Q M45   6000 1)     185 EI30/EI60 3)   40-44   11) 379
m41q m46q 140x40 M41Q E MR 450 45/45 QQ/QQ M0 6) 3700       95 EI90   40-44   11) 612
M42Q E MR 450 70/70 QQ/QQ M0   5000       120 EI90   44     617
M43Q E MR 450 95/95 QQ/QQ M0   7000 1)     145 EI90   48     623
M44Q E MR 450 120/120 QQ/QQ M0   7000 1)     170 EI90   48     629
M45Q E MR 450 145/145 QQ/QQ M0   7000 1)     195 EI90   48     641
M46Q E MR 450 160/160 QQ/QQ M0   7000 1)     210 EI90   48     647
m53q m58q 140x40 M53Q E MR 450 45/45 QQ/QQ M45 6) 3700       95 EI90   44-48   11) 635
M54Q E MR 450 70/70 QQ/QQ M45   5000       120 EI90/EI120 3)   48-52   11) 639
M55Q E MR 450 95/95 QQ/QQ M45   7000 1)     145 EI90/EI120 3)   52 53 2) 645
M56Q E MR 450 120/120 QQ/QQ M45   7000 1)     170 EI90/EI120 3)   52 53 2) 651
M57Q E MR 450 145/145 QQ/QQ M45   7000 1)     195 EI90/EI120 3)   52 53 2) 663
M58Q E MR 450 160/160 QQ/QQ M45   7000 1)     210 EI90/EI120 3)   52 53 2) 669
m65q m69q 140x40 M65Q E MR 450 70/70 QQ/QQ M70   5000       120 EI90/EI120 3)   52 53 2) 648
M66Q E MR 450 95/95 QQ/QQ M95   7000 1)     145 EI90/EI120 3)   56     657
M67Q E MR 450 120/120 QQ/QQ M95   7000 1)     170 EI90/EI120 3)   56 57 2) 664
M68Q E MR 450 145/145 QQ/QQ M95   7000 1)     195 EI90/EI120 3)   56 57 2) 676
M69Q E MR 450 160/160 QQ/QQ M95   7000 1)     210 EI90/EI120 3)   56 57 2) 682
m77q m78q 140x40 M77Q Z MR 450 120/70 QQ/QQ M90 8) 3400       170 EI90/EI120 3)   56 57 2) 705
M78Q Z MR 450 145/90 QQ/QQ M90 8) 4600       195 EI90/EI120 3)   56-61 11) 2) 717
m79q m80q 140x40 M79Q D MR 450 70/70 QQ/QQ M140 9) 3400       min 205 EI90/EI120 3) 57 65     710
M80Q D MR 450 95/95 QQ/QQ M190 10) 4600       min 255 EI90/EI120 3) 61 65     733
m81q m82q 140x40 M81Q D MR 450 70/70 QQQ/QQQ M140 9) 3600       min 230 > EI120 65 65   7) 1006
M82Q D MR 450 95/95 QQQ/QQQ M190 10) 4800       min 280 > EI120 65 65   7) 1023

Förutsättningar:

Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd. 

Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. 

1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.

2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.

3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000 ° C.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

5) Avser bostäder.

6) För kaklade konstruktioner rekommenderar Knauf Danogips minst 70 mm regelstomme alt 45 mm förstärkningsregelstomme, FR.

7) Väggkonstruktionen uppfyller R´w = 73 dB.

8) M90 = 2 x 45 mm

9) M140 = 2 x 70 mm

10) M190 = 2 x 95 mm

11) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.