System Multiregel s450 Secura Board

Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning   Max vägghöjd (mm)   Alt max vägghöjd (mm) Anm alt max vägghöjd Vägg- tjocklek (mm) Brand- klass R'w+C50-3150 (dB) R'w (dB) Alt R'w (dB) Anm R'w Index
m01f m04f 140x  M01F E MR 450 45/45 -/FF M0   2600       76 EI60   30     138
M02F E MR 450 70/70 -/FF M0   3500       101 EI60   30     142
M03F E MR 450 95/95 -/FF M0   4700       126 EI60   30     148
M04F E MR 450 120/120 -/FF M0   5000 1)     151 EI60   30     154
m09f m14f 140x M09F E MR 450 45/45 F/F M0   2800       76 EI60   30     138
M10F E MR 450 70/70 F/F M0   4400       101 EI60   35     142
M11F E MR 450 95/95 F/F M0   5800       126 EI60   35     148
M12F E MR 450 120/120 F/F M0   6000 1)     151 EI60   35     154
M13F E MR 450 145/145 F/F M0   6000 1)     176 EI60   35     166
M14F E MR 450 160/160 F/F M0   6000 1)     191 EI60   35     172
m21f m24f 140x M21F E MR 450 45/45 -/FF M45   2600       76 EI60   35     160
M22F E MR 450 70/70 -/FF M45   3500       101 EI60   35     164
M23F E MR 450 95/95 -/FF M45   4700       126 EI60   35     170
M24F E MR 450 120/120 -/FF M45   5000 1)     151 EI60   35     177
m29f m34f 140x M29F E MR 450 45/45 F/F M45   2800       76 EI60   35     160
M30F E MR 450 70/70 F/F M45   4400       101 EI60   40     164
M31F E MR 450 95/95 F/F M45   5800       126 EI60   40     170
M32F E MR 450 120/120 F/F M45   6000 1)     151 EI60   40-44   6) 177
M33F E MR 450 145/145 F/F M45   6000 1)     176 EI60   40-44   6) 189
M34F E MR 450 160/160 F/F M45   6000 1)     191 EI60   40-44   6) 195
m41f m46f 140x M41F E MR 450 45/45 FF/FF M0   3700       107 EI120   40     244
M42F E MR 450 70/70 FF/FF M0   5000       132 EI120   44     248
M43F E MR 450 95/95 FF/FF M0   7000 1)     157 EI120   44     254
M44F E MR 450 120/120 FF/FF M0   7000 1)     182 EI120   44     260
M45F E MR 450 145/145 FF/FF M0   7000 1)     207 EI120   44-48   6) 272
M46F E MR 450 160/160 FF/FF M0   7000 1)     222 EI120   44-48   6) 278
m53f m58f 140x M53F E MR 450 45/45 FF/FF M45   3700       107 EI120   44     266
M54F E MR 450 70/70 FF/FF M45   5000       132 EI120   48     270
M55F E MR 450 95/95 FF/FF M45   7000 1)     157 EI120   52 53 2) 276
M56F E MR 450 120/120 FF/FF M45   7000 1)     182 EI120   52 53 2) 283
M57F E MR 450 145/145 FF/FF M45   7000 1)     207 EI120   52 53 2) 295
M58F E MR 450 160/160 FF/FF M45   7000 1)     222 EI120   52 53 2) 301

Förutsättningar:

Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd. 

Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. 

1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.

2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

5) Avser bostäder.

6) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.