System Multiregel s450 Solid Board/Classic Board

Väggsnitt

Väggnr

Väggbeteckning

 

Max vägghöjd (mm)

 

Alt max vägghöjd (mm)

Anm alt max vägghöjd

Vägg- tjocklek (mm)

Brand-
klass

R'w+C50
-3150 (dB)

R'w (dB)

Alt R'w (dB)

Anm R'w

Index

m01ia m04ia

 

 

M01IA

E MR 450 45/45 -/AI M0

 

2500

 

 

 

70

EI30

 

30

 

 

108

M02IA

E MR 450 70/70 -/AI M0

 

3400

 

 

 

95

EI30

 

30

 

 

113

M03IA

E MR 450 95/95 -/AI M0

 

4600

 

 

 

120

EI30

 

30

 

 

118

M04IA

E MR 450 120/120 -/IA M0

 

5000

1)

 

 

145

EI30

 

30

 

 

125

m05ia m08ia

 

M05IA

E MR 450 45/45 -/AAI M0

 

2600

 

 

 

83

EI60

 

30

 

 

140

M06IA

E MR 450 70/70 -/AAI M0

 

3600

 

 

 

108

EI60

 

30

 

 

145

M07IA

E MR 450 95/95 -/AAI M0

 

4800

 

 

 

133

EI60

 

30

 

 

151

M08IA

E MR 450 120/120 -/AAI M0

 

5000

1)

 

 

158

EI60

 

30

 

 

157

m09ia m14ia

M09I

E MR 450 45/45 I/I M0

 

2700

 

 

 

70

EI30

 

30

 

 

121

M10I

E MR 450 70/70 I/I M0

 

4300

 

 

 

95

EI30

 

35

 

 

125

M11I

E MR 450 95/95 I/I M0

 

5600

 

 

 

120

EI30

 

35

 

 

131

M12I

E MR 450 120/120 I/I M0

 

6000

1)

 

 

145

EI30

 

35

 

 

138

M13I

E MR 450 145/145 I/I M0

 

6000

1)

 

 

170

EI30

 

35

 

 

150

M14I

E MR 450 160/160 I/I M0

 

6000

1)

 

 

185

EI30

 

35

 

 

156

m21ia m24ia

M21IA

E MR 450 45/45 -/AI M45

 

2500

 

 

 

70

EI30

 

35

 

 

131

M22IA

E MR 450 70/70 -/AI M45

 

3400

 

 

 

95

EI30

 

35

 

 

135

M23IA

E MR 450 95/95 -/AI M45

 

4600

 

 

 

120

EI30

 

35

 

 

141

M24IA

E MR 450 120/120 -/AI M45

 

5000

1)

 

 

145

EI30

 

35

 

 

147

m25ia m28ia

M25IA

E MR 450 45/45 -/AAI M45

 

2600

 

 

 

83

EI60

 

35

 

 

163

M26IA

E MR 450 70/70 -/AAI M45

 

3600

 

 

 

108

EI60

 

35

 

 

163

M27IA

E MR 450 95/95 -/AAI M45

 

4800

 

 

 

133

EI60

 

35

 

 

173

M28IA

E MR 450 120/120 -/AAI M45

 

5000

1)

 

 

158

EI60

 

35

 

 

179

m29ia m34ia

M29I

E MR 450 45/45 I/I M45

 

2700

 

 

 

70

EI30

 

35

 

 

144

M30I

E MR 450 70/70 I/I M45

 

4300

 

 

 

95

EI30

 

40

 

 

148

M31I

E MR 450 95/95 I/I M45

 

5600

 

 

 

120

EI30

 

40

 

 

154

M32I

E MR 450 120/120 I/I M45

 

6000

1)

 

 

145

EI30

 

40-44

 

9)

160

M33I

E MR 450 145/145 I/I M45

 

6000

1)

 

 

170

EI30

 

40-44

 

9)

172

M34I

E MR 450 160/160 I/I M45

 

6000

1)

 

 

185

EI30

 

40-44

 

9)

178

m41ia m46ia

M41IA

E MR 450 45/45 IA/AI M0

 

3600

 

 

 

95

EI60

 

40

 

 

185

M42IA

E MR 450 70/70 IA/AI M0

 

4800

 

 

 

120

EI60

 

40

 

 

189

M43IA

E MR 450 95/95 IA/AI M0

 

6800

 

 

 

145

EI60

 

44

 

 

195

M44IA

E MR 450 120/120 IA/AI M0

 

7000

1)

 

 

170

EI60

 

44

 

 

200

M45IA

E MR 450 145/145 IA/AI M0

 

7000

1)

 

 

195

EI60

 

44

 

 

214

M46IA

E MR 450 160/160 IA/AI M0

 

7000

1)

 

 

210

EI60

 

44

 

 

220

m53ia m58ia

M53IA

E MR 450 45/45 IA/AI M45

 

3600

 

 

 

95

EI60

 

44

 

 

207

M54IA

E MR 450 70/70 IA/AI M45

 

4800

 

 

 

120

EI60

 

48

 

 

212

M55IA

E MR 450 95/95 IA/AI M45

 

6800

 

 

 

145

EI60

 

48

 

 

218

M56IA

E MR 450 120/120 IA/AI M45

 

7000

1)

 

 

170

EI60

 

48

 

 

224

M57IA

E MR 450 145/145 IA/AI M45

 

7000

1)

 

 

195

EI60

 

48

 

 

236

M58IA

E MR 450 160/160 IA/AI M45

 

7000

1)

 

 

210

EI60

 

48

 

 

242

m66ia m69ia

M66IA

E MR 450 95/95 IA/AI M95

 

6800

 

 

 

145

EI60

 

52

53

2)

230

M67IA

E MR 450 120/120 IA/AI M95

 

7000

1)

 

 

170

EI60

 

52

53

2)

236

M68IA

E MR 450 145/145 IA/AI M95

 

7000

1)

 

 

195

EI60

 

52

53

2)

248

M69IA

E MR 450 160/160 IA/AI M95

 

7000

1)

 

 

210

EI60

 

52

53

2)

254

m77ia m78ia

M77IA

Z MR 450 120/70 IA/AI M90

6)

3400

 

 

 

170

EI60

 

52

53

2)

278

M78IA

Z MR 450 145/95 IA/AI M90

6)

4600

 

 

 

195

EI60

 

52

53

2)

290

m79ia m80ia

M79IA

D MR 450 70/70 IA/AI M140

7)

3400

 

 

 

min 205

EI60

53

60

61

2)

288

M80IA

D MR 450 95/95 IA/AI M190

8)

4600

 

 

 

min 255

EI60

57

65

 

 

306

m81ia m82ia

M81IA

D MR 450 70/70 IAA/AI M140

7)

3600

 

 

 

min 230

EI90

61

65

 

 

334

M82IA

D MR 450 95/95 IAA/AAI M190

8)

4800

 

 

 

min 280

EI90

61

65

 

 

370Förutsättningar:

Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd. 

Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. 

1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.

2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

5) Avser bostäder.

6) M90 = 2 x 45 mm

7) M140 = 2 x 70 mm

8) M190 = 2 x 95 mm

9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.