System Multiregel s450 Aquapanel Indoor/Plywood 12 mm

Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning   Max vägghöjd (mm)   Alt max vägghöjd (mm) Anm alt max vägghöjd Vägg- tjocklek (mm) Brand-klass R'w+C50-3150 (dB) R'w (dB) Alt R'w (dB) Anm R'w Index
m01qk m04qk 140x40 M01QK E MR 450 45/45 -/KQ M0 6) 2500       70 EI15   30     246
M02QK E MR 450 70/70 -/KQ M0   3400       95 EI15   30     250
M03QK E MR 450 95/95 -/KQ M0   4600       120 EI15   30     256
M04QK E MR 450 120/120 -/KQ M0   5000 1)     145 EI15   30     263
m05qk m08qk 140x40 M05QK E MR 450 45/45 -/KQQ M0 6) 2600       82 EI15   30     391
M06QK E MR 450 70/70 -/KQQ M0   3600       107 EI15   30     395
M07QK E MR 450 95/95 -/KQQ M0   4800       132 EI15   30     402
M08QK E MR 450 120/120 -/KQQ M0   500o 1)     157 EI15   30     408
m21qk m24qk 140x40 M21QK E MR 450 45/45 -/KQ M45 6) 2500       70 EI15/EI30 3)   35     268
M22QK E MR 450 70/70 -/KQ M45   3400       95 EI15/EI30 3)   35     273
M23QK E MR 450 95/95 -/KQ M45   4600       120 EI15/EI30 3)   35     279
M24QK E MR 450 120/120 -/KQ M45   5000 1)     145 EI15/EI30 3)   35     285
m25qk m28qk 140x40 M25QK E MR 450 45/45 -/KQQ M45 6) 2600       82 EI15/EI30 3)   35     414
M26QK E MR 450 70/70 -/KQQ M45   3600       107 EI15/EI30 3)   35     418
M27QK E MR 450 95/95 -/KQQ M45   4800       132 EI15/EI30 3)   35     424
M28QK E MR 450 120/120 -/KQQ M45   5000 1)     157 EI15/EI30 3)   35     430
m41qk m46qk 140x40 M41QK E MR 450 45/45 QK/KQ M0 6) 3600       94 EI30   35-40   11) 460
M42QK E MR 450 70/70 QK/KQ M0   4800       119 EI30   40     464
M43QK E MR 450 95/95 QK/KQ M0   6900       144 EI30   44     470
M44QK E MR 450 120/120 QK/KQ M0   7000 1)     169 EI30   44     477
M45QK E MR 450 145/145 QK/KQ M0   7000 1)     194 EI30   44     489
M46QK E MR 450 160/160 QK/KQ M0   7000 1)     209 EI30   44     494
m53qk m58qk 140x40 M53QK E MR 450 45/45 QK/KQ M45 6) 3600       94 EI30/EI60 3)   44     483
M54QK E MR 70/70 QK/KQ M45   4800       119 EI30/EI60 3)   48     487
M55QK E MR 450 95/95 QK/KQ M45   6900       144 EI30/EI60 3)   48     493
M56QK E MR 450 120/120 QK/KQ M45   7000 1)     169 EI30/EI60 3)   48     499
M57QK E MR 450 145/145 QK/KQ M45   7000 1)     194 EI30/EI60 3)   48     511
M58QK E MR 450 160/160 QK/KQ M45   7000 1)     209 EI30/EI60 3)   48     517
m65qk m69qk 140x40 M65QK E MR 450 70/70 QK/KQ M70   4800       119 EI30/EI60 3)   48     496
M66QK E MR 450 95/95 QK/KQ M95   6900       144 EI30/EI60 3)   52     505
M67QK E MR 450 120/120 QK/KQ M95   7000 1)     169 EI30/EI60 3)   52 53 2) 511
M68QK E MR 450 145/145 QK/KQ M95   7000 1)     194 EI30/EI60 3)   52 53 2) 523
M69QK E MR 450 160/160 QK/KQ M95   7000 1)     209 EI30/EI60 3)   52 53 2) 529
m77qk m78qk 140x40 M77QK Z MR 450 120/70 QK/KQ M90 8) 3400       169 EI30/EI60 3)   52 53 2) 553
M78QK Z MR 450 145/95 QK/KQ M90 8) 4600       194 EI30/EI60 3)   56 57 2) 565
m79qk m80qk 140x40 M79QK D MR 450 70/70 QK/KQ M140 9) 3400       min 204 EI30/EI60 3) 53 60 61 2) 563
M80QK D MR 450 95/95 QK/KQ M190 10) 4600       min 254 EI30/EI60 3) 57 65   2) 581
m81qk m82qk 140x40 M81QK D MR 450 70/70 QQK/KQQ M140 9) 3600       min 229 EI90/EI120 3) 61 65     853
M82QK D MR 450 95/95 QQK/KQQ M190 10) 4800       min 279 EI90/EI120 3) 61 65     871

Förutsättningar:

Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd. 

Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. 

1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.

2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.

3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000 ° C.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

5) Avser bostäder.

6) För kaklade konstruktioner rekommenderar Knauf Danogips minst 70 mm regelstomme alt 45 mm förstärkningsregelstomme, FR.

8) M90 = 2 x 45 mm

9) M140 = 2 x 70 mm

10) M190 = 2 x 95 mm

11) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.