System Multiregel s300/s450 Humidboard 2.0/Classic Board

Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning   Max vägghöjd (mm)   Alt max vägghöjd (mm) Anm alt max vägghöjd Vägg- tjocklek (mm) Brand-klass R'w+C50-3150 (dB) R'w (dB) Alt R'w (dB) Anm R'w Index
m309ha m314ha 140x40 M309HA E MR 300 45/45 H/A M0 6) 2700       70 EI30   30     201
M310HA E MR 300 70/70 H/A M0   4300       95 EI30   30     207
M311HA E MR 300 95/95 H/A M0   5600       120 EI30   30     215
M312HA E MR 300 120/120 H/A M0   6000 1)     145 EI30   30-35   11) 224
M313HA E MR 300 145/145 H/A M0   6000 1)     170 EI30   35     240
M314HA E MR 300 160/160 H/A M0   6000 1)     185 EI30   35     249
m15ha m20ha 140x40 M15HA E MR 450 45/45 HH/A M0 6) 2700       83 EI30   35     316
M16HA E MR 450 70/70 HH/A M0   4300       108 EI30   35     320
M17HA E MR 450 95/95 HH/A M0   5600       133 EI30   35     326
M18HA E MR 450 120/120 HH/A M0   6000 1)     158 EI30   35     332
M19HA E MR 450 145/145 HH/A M0   6000 1)     183 EI30   35     344
M20HA E MR 450 160/160 HH/A M0   6000 1)     198 EI30   35     350
m329ha m334ha 140x40 M329HA E MR 300 45/45 H/A M45 6) 2700       70 EI30   35     223
M330HA E MR 300 70/70 H/A M45   4300       95 EI30   35     229
M331HA E MR 300 95/95 H/A M45   5600       120 EI30   35     237
M332HA E MR 300 120/120 H/A M45   6000 1)     145 EI30   35-40   11) 246
M333HA E MR 300 145/145 H/A M45   6000 1)     170 EI30   40     262
M334HA E MR 300 160/160 H/A M45   6000 1)     185 EI30   40     271
m35ha m40ha 140x40 M35HA E MR 450 45/45 HH/A M45 6) 2700       83 EI30   35-40   11) 338
M36HA E MR 450 70/70 HH/A M45   4300       108 EI30   40     342
M37HA E MR 450 95/95 HH/A M45   5600       133 EI30   40     348
M38HA E MR 450 120/120 HH/A M45   6000 1)     158 EI30   40     355
M39HA E MR 450 145/145 HH/A M45   6000 1)     183 EI30   40     367
M40HA E MR 450 160/160 HH/A M45   6000 1)     198 EI30   40     3
 m41ha m46ha 140x40 M41HA E MR 450 45/45 HH/AA M0 6) 3200       95 EI60   35-40   11) 348
M42HA E MR 450 70/70 HH/AA M0   4300       120 EI60   40     352
M43HA E MR 450 95/95 HH/AA M0   6300       145 EI60   44     358
M44HA E MR 450 120/120 HH/AA M0   7000 1)     170 EI60   44     364
M45HA E MR 450 145/145 HH/AA M0   7000 1)     195 EI60   44     376
M46HA E MR 450 160/160 HH/AA M0   7000 1)     210 EI60   44     382
m53ha m58ha 140x40 M53HA E MR 450 45/45 HH/AA M45 6) 3200       95 EI60   44     370
M54HA E MR 450 70/70 HH/AA M45   4300       120 EI60   48     374
M55HA E MR 450 95/95 HH/AA M45   6300       145 EI60   48     380
M56HA E MR 450 120/120 HH/AA M45   7000 1)     170 EI60   48     387
M57HA E MR 450 145/145 HH/AA M45   7000 1)     195 EI60   48     398
M58HA E MR 450 160/160 HH/AA M45   7000 1)     210 EI60   48     405
m65ha m69ha 140x40 M65HA E MR 450 70/70 HH/AA M70   4300       120 EI60   48-52   11) 383
M66HA E MR 450 95/95 HH/AA M95   6300       145 EI60   52 53 2) 392
M67HA E MR 450 120/120 HH/AA M95   7000 1)     170 EI60   52 53 2) 399
M68HA E MR 450 145/145 HH/AA M95   7000 1)     195 EI60   52 53 2) 411
M69HA E MR 450 160/160 HH/AA M95   7000 1)     210 EI60   52 53 2) 417
m77ha m78ha 140x40 M77HA Z MR 450 120/70 HH/AA M90 8) 3200       170 EI60   52 53 2) 440
M78HA Z MR 450 145/95 HH/AA M90 8) 4300       195 EI60   56 57 2) 452
m79ha m80ha 140x40 M79HA D MR 450 70/70 HH/AA M140 9) 3200       min 205 EI60 53 60 61 2) 450
M80HA D MR 450 95/95 HH/AA M190 10) 4300       min 255 EI60 57 65     468
m81ha m82ha 140x40 M81HA D MR 450 70/70 HHH/AAA M140 9) 3300       min 230 EI90 61 65     603
M82HA D MR 450 95/95 HHH/AAA M190 10) 4400       min 280 EI90 61 65     626

Förutsättningar:

Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd. 

Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. 

1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.

2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.

3)Avser bostäder.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

5) För kaklade konstruktioner rekommenderar Knauf Danogips minst 70 mm regelstomme alt 45 mm förstärkningsregelstomme, FR.

8) M90 = 2 x 45 mm

9) M140 = 2 x 70 mm

10) M190 = 2 x 95 mm

11) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.