System Multiregel s450 Humidboard 2.0

Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning   Max vägghöjd (mm)   Alt max vägghöjd (mm) Anm alt max vägghöjd Vägg- tjocklek (mm) Brand- klass R'w+C50-3150 (dB) R'w (dB) Alt R'w (dB) Anm R'w Index
m01h m04h 140x40 M01H E MR 450 45/45 -/HH M0 6) 2400       70 EI30   30     284
M02H E MR 450 70/70 -/HH M0   3200       95 EI30   30     288
M03H E MR 450 95/95 -/HH M0   4300       120 EI30   30     294
M04H E MR 450 120/120 -/HH M0   5000 1)     145 EI30   30     300
m05h m08h 140x40 M05H E MR 450 45/45 -/HHH M0 6) 2600       83 EI60   30     410
M06H E MR 450 70/70 -/HHH M0   3300       108 EI60   30     414
M07H E MR 450 95/95 -/HHH M0   4400       133 EI60   30     420
M08H E MR 450 120/120 -/HHH M0   5000 1)     158 EI60   30     426
m309h m314h 140x40 M309H E MR 300 45/45 H/H M0 6) 2700       70 EI30   30     295
M310H E MR 300 70/70 H/H M0   4300       95 EI30   30     301
M311H E MR 300 95/95 H/H M0   5600       120 EI30   35     309
M312H E MR 300 120/120 H/H M0   6000 1)     145 EI30   35     318
M313H E MR 300 145/145 H/H M0   6000 1)     170 EI30   35     334
M314H E MR 300 160/160 H/H M0   6000 1)     185 EI30   35     343
m21h m24h 140x40 M21H E MR 450 45/45 -/HH M45 6) 2400       70 EI30   35     306
M22H E MR 450 70/70 -/HH M45   3200       95 EI30   35     310
M23H E MR 450 95/95 -/HH M45   4300       120 EI30   35     316
M24H E MR 450 120/120 -/HH M45   5000 1)     145 EI30   35      
m25h m28h 140x40 M25H E MR 450 45/45 -/HHH M45 6) 2600       83 EI60   35     432
M26H E MR 450 70/70 -/HHH M45   3300       108 EI60   35     436
M27H E MR 450 95/95 -/HHH M45   4400       133 EI60   35     442
M28H E MR 450 120/120 -/HHH M45   5000 1)     158 EI60   35     449
m329h m334h 140x40 M329H E MR 300 45/45 H/H M45 6) 2700       70 EI30   35     317
M330H E MR 300 70/70 H/H M45   4300       95 EI30   35     323
M331H E MR 300 95/95 H/H M45   5600       120 EI30   35-40   11) 332
M332H E MR 300 120/120 H/H M45   6000 1)     145 EI30   40     340
M333H E MR 300 145/145 H/H M45   6000 1)     170 EI30   40     357
M334H E MR 300 160/160 H/H M45   6000 1)     185 EI30   40     366
m41h m46h 140x40 M41H E MR 450 45/45 HH/HH M0 6) 3200       95 EI60   35-40   11) 536
M42H E MR 450 70/70 HH/HH M0   4300       120 EI60   40     540
M43H E MR 450 95/95 HH/HH M0   6300       145 EI60   44     547
M44H E MR 450 120/120 HH/HH M0   7000 1)     170 EI60   44     553
M45H E MR 450 145/145 HH/HH M0   7000 1)     195 EI60   44     565
M46H E MR 450 160/160 HH/HH M0   7000 1)     210 EI60   44     571
m53h m58h 140x40 M53H E MR 450 45/45 HH/HH M45 6) 3200       95 EI60   44     558
M54H E MR 450 70/70 HH/HH M45   4300       120 EI60   48     562
M55H E MR 450 95/95 HH/HH M45   6300       145 EI60   48     568
M56H E MR 450 120/120 HH/HH M45   7000 1)     170 EI60   48     575
M57H E MR 450 145/145 HH/HH M45   7000 1)     195 EI60   48     587
M58H E MR 450 160/160 HH/HH M45   7000 1)     210 EI60   48     593
m65h m69h 140x40 M65H E MR 450 70/70 HH/HH M70   4300       120 EI60   48-52   11) 571
M66H E MR 450 95/95 HH/HH M95   6300       145 EI60   52 53 2) 580
M67H E MR 450 120/120 HH/HH M95   7000 1)     170 EI60   52 53 2) 587
M68H E MR 450 145/145 HH/HH M95   7000 1)     195 EI60   52 53 2) 599
M69H E MR 450 160/160 HH/HH M95   7000 1)     210 EI60   52 53 2)  
m77h m78h 140x40 M77H Z MR 450 120/70 HH/HH M90 8) 3200       170 EI60   52 53 2) 629
M78H Z MR 450 145/95 HH/HH M90 8) 4300       195 EI60   56 57 2) 641
m79h m80h 140x40 M79H D MR 450 70/70 HH/HH M140 9) 3200       min 205 EI60 53 60 61   638
M80H D MR 450 95/95 HH/HH M190 10) 4300       min 255 EI60 57 65     656
m81h m82h 140x40 M81H D MR 450 70/70 HHH/HHH M140 9) 3300       min 230 EI90 61 65     890
M82H D MR 450 95/95 HHH/HHH M190 10) 4400       min 280 EI90 65 65     908

Förutsättningar:

Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd. 

Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. 

1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.

2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

5)Avser bostäder.

6) För kaklade konstruktioner rekommenderar Knauf Danogips minst 70 mm regelstomme alt 45 mm förstärkningsregelstomme, FR.

8) M90 = 2 x 45 mm

9) M140 = 2 x 70 mm

10) M190 = 2 x 95 mm

11) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.