System Multiregel s450 Safeboard/Classic Board

Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning   Max vägghöjd (mm)   Alt max vägghöjd (mm) Anm alt max vägghöjd Vägg- tjocklek (mm) Brand-klass R'w+C50-3150 (dB) R'w (dB) Alt R'w (dB) Anm R'w Index
m42x m44x 140x40 M42X E MR450 70/70 AX/AA M0   4600       120 EI60   40     401
M43X E MR450 95/95 AX/AA M0   6600       145 EI60   44     408
M44X E MR450 120/120 AX/AA M0   7000 1)     170 EI60   44     414
m42x2 m44x2 140x40 M42X2 E MR450 70/70 AX/XA M0   4600       120 EI60   44     640
M43X2 E MR450 95/95 AX/XA M0   6600       145 EI60   48     646
M44X2 E MR450 120/120 AX/XA M0   7000 1)     170 EI60   48     652
m48x4 m50x4 140x40 M48X4 E MR450 70/70 AXX/XXA M0   5200       145 EI90   48     1170
M49X4 E MR450 95/95 AXX/XXA M0   7000 1)     170 EI90   52     1180
M50X4 E MR450 120/120 AXX/XXA M0   7000 1)     195 EI90   52     1190
m48x6 m50x6 140x40 M48X6 E MR450 70/70 AXXX/XXXA M0   5800       170 EI120   >52     1720
M49X6 E MR450 95/95 AXXX/XXXA M0   7000 1)     195 EI120   >52     1730
M50X6 E MR450 120/120 AXXX/XXXA M0   7000 1)     220 EI120   >52     1740

Förutsättningar:

Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd. 

Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. 

1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).