System Multiregel s450 Secura Board/Classic Board 12 mm

Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning   Max vägghöjd (mm)   Alt max vägghöjd (mm) Anm alt max vägghöjd Vägg- tjocklek (mm) Brand-klass R'w+C50-3150 (dB) R'w (dB) Alt R'w (dB) Anm R'w Index
m01fk m04fk 140x40 M01FK E MR 450 45/45 -/KF M0   2500       73 EI30   30     154
M02FK E MR 450 70/70 -/KF M0   3400       98 EI30   30     158
M03FK E MR 450 95/95 -/KF M0   4600       123 EI30   30     164
M04FK E MR 450 120/120 -/KF M0   5000 1)     148 EI30   30     170
m05fk m08fk 140x40 M05FK E MR 450 45/45 -/KFF M0   2600       88 EI60   30     207
M06FK E MR 450 70/70 -/KFF M0   3600       113 EI60   30     211
M07FK E MR 450 95/95 -/KFF M0   4800       138 EI60   30     217
M08FK E MR 450 120/120 -/KFF M0   5000 1)     163 EI60   30     223
m21fk m24fk 140x40 M21FK E MR 450 45/45 -/KF M45   2500       73 EI30/EI60 3)   35     176
M22FK E MR 450 70/70 -/KF M45   3400       98 EI30/EI60 3)   35     180
M23FK E MR 450 95/95 -/KF M45   4600       123 EI30/EI60 3)   35     186
M24FK E MR 450 120/120 -/KF M45   5000 1)     148 EI30/EI60 3)   35     193
m25fk m28fk 140x40 M25FK E MR 450 45/45 -/KFF M45   2600       88 EI60   35     229
M26FK E MR 450 70/70 -/KFF M45   3600       113 EI60   35     233
M27FK E MR 450 95/95 -/KFF M45   4800       138 EI60   35     239
M28FK E MR 450 120/120 -/KFF M45   5000 1)     163 EI60   35     246
m41fk m46fk 140x40 M41FK E MR 450 45/45 FK/KF M0   3600       100 EI60   35-40   9) 276
M42FK E MR 450 70/70 FK/KF M0   4800       125 EI60   40     280
M43FK E MR 450 95/95 FK/KF M0   6800       150 EI60   44     286
M44FK E MR 450 120/120 FK/KF M0   7000 1)     175 EI60   44     292
M45FK E MR 450 145/145 FK/KF M0   7000 1)     200 EI60   44     304
M46FK E MR 450 160/160 FK/KF M0   7000 1)     215 EI60   44     311
m53fk m58fk 140x40 M53FK E MR 450 45/45 FK/KF M45   3600       100 EI60/EI90 3)   44     298
M54FK E MR 450 70/70 FK/KF M45   4800       125 EI60/EI90 3)   48     302
M55FK E MR 450 95/95 FK/KF M45   6800       150 EI60/EI90 3)   48     308
M56FK E MR 450 120/120 FK/KF M45   7000 1)     175 EI60/EI90 3)   48     315
M57FK E MR 450 145/145 FK/KF M45   7000 1)     200 EI60/EI90 3)   48     327
M58FK E MR 450 160/160 FK/KF M45   7000 1)     215 EI60/EI90 3)   48     333
m65fk m69fk 140x40 M65FK E MR 450 70/70 FK/KF M70   4800       125 EI60/EI90 3)   48     311
M66FK E MR 450 95/95 FK/KF M95   6800       150 EI60/EI90 3)   52     320
M67FK E MR 450 120/120 FK/KF M95   7000 1)     175 EI60/EI90 3)   52 53 2) 327
M68FK E MR 450 145/145 FK/KF M95   7000 1)     200 EI60/EI90 3)   52 53 2) 339
M69FK E MR 450 160/160 FK/KF M95   7000 1)     215 EI60/EI90 3)   52 53 2) 345
m77fk m78fk 140x40 M77FK Z MR 450 120/70 FK/KF M90 6) 3500       175 EI60/EI90 3)   52 53 2) 368
M78FK Z MR 450 145/95 FK/KF M90 6) 4700       200 EI60/EI90 3)   56 57 2) 380
m79fk m80fk 140x40 M79FK D MR 450 70/70 FK/KF M140 7) 3500       min 210 EI60/EI90 3) 53 60 61 2) 378
M80FK D MR 450 95/95 FK/KF M190 8) 4700       min 260 EI60/EI90 3) 57 65     396
m81fk m82fk 140x40 M81FK D MR 450 70/70 FFK/KFF M140 7) 3800       min 241 EI120 61 65     484
M82FK D MR 450 95/95 FFK/KFF M190 8) 5000       min 291 EI120 61 65     502

Förutsättningar:

Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd. 

Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. 

1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.

2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.

3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000 ° C.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

5) Avser bostäder.

6) M90 = 2 x 45 mm

7) M140 = 2 x 70 mm

8) M190 = 2 x 95 mm

9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.