System Multiregel s450 Solid Board/Plywood 12mm

Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning   Max vägghöjd (mm)   Alt max vägghöjd (mm) Anm alt max vägghöjd Vägg- tjocklek (mm) Brand-klass R'w+C50-3150 (dB) R'w (dB) Alt R'w (dB) Anm R'w Index
m01ik m04ik 140x40 M01IK E MR 450 45/45 -/KI M0   2500       70 EI15   25     145
M02IK E MR 450 70/70 -/KI M0   3400       95 EI15   25     150
M03IK E MR 450 95/95 -/KI M0   4600       120 EI15   25     156
M04IK E MR 450 120/120 -/KI M0   5000 1)     145 EI15   25     162
m05ik m08ik 140x40 M05IK E MR 450 45/45 -/KII M0   2600       82 EI30   30     190
M06IK E MR 450 70/70 -/KII M0   3600       107 EI30   30     194
M07IK E MR 450 95/95 -/KII M0   4800       132 EI30   30     200
M08IK E MR 450 120/120 -/KII M0   5000 1)     157 EI30   30     207
m21ik m24ik 140x40 M21IK E MR 450 45/45 -/KI M45   2500       70 EI15/EI30 3)   35     168
M22IK E MR 450 70/70 -/KI M45   3400       95 EI15/EI30 3)   35     172
M23IK E MR 450 95/95 -/KI M45   4600       120 EI15/EI30 3)   35     178
M24IK E MR 450 120/120 -/KI M45   5000 1)     145 EI15/EI30 3)   35     184
m25ik m28ik 140 40 M25IK E MR 450 45/45 -KII M45   2600       82 EI30/EI60 3)   35     212
M26IK E MR 450 70/70 -/KII M45   3600       107 EI30/EI60 3)   35     217
M27IK E MR 450 95/95 -/KII M45   4800       132 EI30/EI60 3)   35     223
M28IK E MR 450 120/120 -/KII M45   5000 1)     157 EI30/EI60 3)   35     229
m41ik m46ik 140x40 M41IK E MR 450 45/45 IK/KI M0   3400       94 EI30   35     259
M42IK E MR 450 70/70 IK/KI M0   4600       119 EI30   35-40   9) 263
M43IK E MR 450 95/95 IK/KI M0   6600       144 EI30   40     269
M44IK E MR 450 120/120 IK/KI M0   7000 1)     169 EI30   40     276
M45IK E MR 450 145/145 IK/KI M0   7000 1)     194 EI30   40     287
M46IK E MR 450 160/160 IK/KI M0   7000 1)     209 EI30   40     294
m53ik m58ik 140x40 M53IK E MR 450 45/45 IK/KI M45   3400       94 EI30/EI60 3)   40     281
M54IK E MR 450 70/70 IK/KI M45   4600       119 EI30/EI60 3)   44     285
M55IK E MR 450 95/95 IK/KI M45   6600       144 EI30/EI60 3)   44     292
M56IK E MR 450 120/120 IK/KI M45   7000 1)     169 EI30/EI60 3)   44     298
M57IK E MR 450 145/145 IK/KI M45   7000 1)     194 EI30/EI60 3)   44     310
M58IK E MR 450 160/160 IK/KI M45   7000 1)     209 EI30/EI60 3)   44     316
m65ik m69ik 140x40 M65IK E MR 450 70/70 IK/KI M70   4600       119 EI30/EI60 3)   48     294
M66IK E MR 450 95/95 IK/KI M95   6600       144 EI30/EI60 3)   48-52   9) 303
M67IK E MR 450 120/120 IK/KI M95   7000 1)     169 EI30/EI60 3)   52 53 2) 310
M68IK E MR 450 145/145 IK/KI M95   7000 1)     194 EI30/EI60 3)   52 53 2) 322
M69IK E MR 450 160/160 IK/KI M95   7000 1)     209 EI30/EI60 3)   52 53 2) 328
m75ik m78ik 140x40 M75IK Z MR 450 95/70 IK/KI M90 6) 3400       144 EI30/EI60 3)   52 53 2) 349
M76IK Z MR 450 120/95 IK/KI M90 6) 4600       169 EI30/EI60 3)   52 53 2) 361
M77IK Z MR 450 120/70 IK/KI M90 6) 3400       169 EI30/EI60 3)   52 53 2) 351
M78IK Z MR 450 145/95 IK/KI M90 6) 4600       194 EI30/EI60 3)   56 57 2) 363
m79ik m80ik 140x40 M79IK D MR 450 70/70 IK/KI M140 7) 3400       min 204 EI30/EI60 3) 53 60 61 2) 361
M80IK D MR 450 95/95 IK/KI M190 8) 4600       min 254 EI30/EI60 3) 57 65     380
m81ik m82ik 140x40 M81IK D MR 450 70/70 IIK/KII M140 7) 3600       min 229 EI60/EI90 3) 61 65     451
M82IK D MR 450 95/95 IIK/KII M190 8) 4800       min 279 EI60/EI90 3) 61 65     469

Förutsättningar:

Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd. 

Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. 

1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.

2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.

3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000 ° C.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

5) Avser bostäder.

6) M90 = 2 x 45 mm

7) M140 = 2 x 70 mm

8) M190 = 2 x 95 mm

9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.