System Multiregel s450 Solid Board

Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning   Max vägghöjd (mm)   Alt max vägghöjd (mm) Anm alt max vägghöjd Vägg-tjocklek (mm) Brand-klass R'w+C50-3150 (dB) R'w (dB) Alt R'w (dB) Anm R'w Index
m41ii m46ii 140x40 M41II E MR 450 45/45 II/II M0 6) 3600       95 EI60   40     211
M42II E MR 450 70/70 II/II M0   4800       120 EI60   44     215
M43II E MR 450 95/95 II/II M0   6800       145 EI60   44     221
M44II E MR 450 120/120 II/II M0   7000 1)     170 EI60   44-48   7) 227
M45II E MR 450 145/145 II/II M0   7000 1)     195 EI60   44-48   7) 239
M46II E MR 450 160/160 II/II M0   7000 1)     210 EI60   44-48   7) 245
m53ii m58ii 140x40 M53II E MR 450 45/45 II/II M45 6) 3600       95 EI60   44     233
M54II E MR 450 70/70 II/II M45   4800       120 EI60   48     237
M55II E MR 450 95/95 II/II M45   6800       145 EI60   48     243
M56II E MR 450 120/120 II/II M45   7000 1)     170 EI60   48     250
M57II E MR 450 145/145 II/II M45   7000 1)     195 EI60   48-52   7) 261
M58II E MR 450 160/160 II/II M45   7000 1)     210 EI60   52     268
m65ii m69ii 140x40 M65II E MR 450 70/70 II/II M70   4800       120 EI60   52     246
M66II E MR 450 95/95 II/II M95   6800       145 EI60   52 53 2) 255
M67II E MR 450 120/120 II/II M95   7000 1)     170 EI60   52 53 2) 262
M68II E MR 450 145/145 II/II M95   7000 1)     195 EI60   52 53 2) 274
M69II E MR 450 160/160 II/II M95   7000 1)     210 EI60   52 53 2) 280

 

 

Förutsättningar:

Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd. 

Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. 

1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.

2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

6) För kaklade konstruktioner rekommenderar Knauf Danogips minst 70 mm regelstomme alt 45 mm förstärkningsregelstomme, FR.

7) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.