System Multiregel s450 Classic Board/Plywood 12 mm

Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning   Max vägghöjd (mm)   Alt max vägghöjd (mm) Anm alt max vägghöjd Vägg- tjocklek (mm) Brand-klass R'w+C50-3150 (dB) R'w (dB) Alt R'w (dB) Anm R'w Index
m01k m04k 140x40 M01K E MR 450 45/45 -/KA M0   2500       70 EI15   25     133
M02K E MR 450 70/70 -/KA M0   3400       95 EI15   25     137
M03K E MR 450 95/95 -/KA M0   4600       120 EI15   25     143
M04K E MR 450 120/120 -/KA M0   5000 1)     145 EI15   25     149
m05k m08k 140x40 M05K E MR 450 45/45 -/KAA M0   2600       82 EI30   30     165
M06K E MR 450 70/70 -/KAA M0   3600       107 EI30   30     169
M07K E MR 450 95/95 -/KAA M0   4800       132 EI30   30     175
M08K E MR 450 120/120 -/KAA M0   5000 1)     157 EI30   30     181
m21k m24k 140x40 M21K E MR 450 45/45 -/KA M45   2500       70 EI15/EI30 3)   35     155
M22K E MR 450 70/70 -/KA M45   3400       95 EI15/EI30 3)   35     159
M23K E MR 450 95/95 -/KA M45   4600       120 EI15/EI30 3)   35     165
M24K E MR 450 120/120 -/KA M45   5000 1)     145 EI15/EI30 3)   35     172
m25k m28k 140x40 M25K E MR 450 45/45 -/KAA M45   2600       82 EI30/EI60 3)   35     187
M26K E MR 450 70/70 -/KAA M45   3600       107 EI30/EI60 3)   35     191
M27K E MR 450 95/95 -/KAA M45   4800       132 EI30/EI60 3)   35     197
M28K E MR 450 120/120 -/KAA M45   5000 1)     157 EI30/EI60 3)   35      
m41k m46k 140x40 M41K E MR 450 45/45 AK/KA M0   3400       94 EI30   35     233
M42K E MR 450 70/70 AK/KA M0   4600       119 EI30   35     238
M43K E MR 450 95/95 AK/KA M0   6600       144 EI30   40     244
M44K E MR 450 120/120 AK/KA M0   7000 1)     169 EI30   40     250
M45K E MR 450 145/145 AK/KA M0   7000 1)     194 EI30   40     262
M46K E MR 450 160/160 AK/KA M0   7000 1)     209 EI30   40     268
m53k m58k 140x40 M53K E MR 450 45/45 AK/KA M45   3400       94 EI30/EI60 3)   40     256
M54K E MR 450 70/70 AK/KA M45   4600       119 EI30/EI60 3)   44     260
M55K E MR 450 95/95 AK/KA M45   6600       144 EI30/EI60 3)   44     266
M56K E MR 450 120/120 AK/KA M45   7000 1)     169 EI30/EI60 3)   44     273
M57K E MR 450 145/145 AK/KA M45   7000 1)     194 EI30/EI60 3)   44     285
M58K E MR 450 160/160 AK/KA M45   7000 1)     209 EI30/EI60 3)   44     291
m65k m69k 140x40 M65K E MR 450 70/70 AK/KA M70   4600       119 EI30/EI60 3)   44     269
M66K E MR 450 95/95 AK/KA M95 6) 6600       144 (157 6)) EI30/EI60 3)   48 52 6) 278
M67K E MR 450 120/120 AK/KA M95 6) 7000 1)     169 (182 6)) EI30/EI60 3)   48 (52/53 2)) 6) 285
M68K E MR 450 145/145 AK/KA M95 6) 7000 1)     194 (207 6)) EI30/EI60 3)   48 (52/53 2)) 6) 297
M69K E MR 450 160/160 AK/KA M95 6) 7000 1)     209 (222 6)) EI30/EI60 3)   48 (52/53 2)) 6) 303
m75k m78k 140x40 M75K Z MR 450 95/70 AK/KA M90 8) 3400       144 EI30/EI60 3)   52     324
M76K Z MR 450 120/95 AK/KA M90 8) 4600       169 EI30/EI60 3)   52 53 2) 335
M77K Z MR 450 120/70 AK/KA M90 8) 3400       169 EI30/EI60 3)   52 53 2) 326
M78K Z MR 450 145/95 AK/KA M90 8) 4600       194 EI30/EI60 3)   52 53 2) 338
m79k m80k 140x40 M79K D MR 450 70/70 AK/KA M140 9) 3400       min 204 EI30/EI60 3) 53 60 61 2) 336
M80K D MR 450 95/95 AK/KA M190 10) 4600       min 254 EI30/EI60 3) 53 60 61 2) 354
m81k m82k 140x40 M81K D MR 450 70/70 AAK/KAA M140 9) 3600       min 229 EI60/EI90 3) 57 65     400
M82K D MR 450 95/95 AAK/KAA M190 10) 4800       min 279 EI60/EI90 3) 61 65     418

Förutsättningar:

Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd. 

Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. 

1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.

2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.

3) För att uppnå den högre brandklassen ska konstruktionen utföras med isolering typ A1, densitet min 26 kg/m3 och smältpunkt >1000 ° C.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

5) Avser bostäder.

6) Ljudklass 52 dB kan uppnås om konstruktionen kompletteras med ett skivlag 12,5 mm Classic Board på valfri väggsida (Även EI60 uppfylls då utan isolering typ A1.

8) M90 = 2 x 45 mm

9) M140 = 2 x 70 mm

10) M190 = 2 x 95 mm