System Standardregel s450 Classic Board

Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning   Max vägghöjd (mm) Väggtjocklek (mm) Brandklass R'w+C50-3150 (dB) R'w (dB) Detaljlösningar
m01 m04 140x S01 E SR 450 45/45 -/AA M0   2400 70 EI30   30 Detaljlösningar S01-S03
S02 E SR 450 70/70 -/AA M0   3600 95 EI30   30
S03 E SR 450 95/95 -/AA M0   4800 120 EI30   30
m21 m24 140x S04 E SR 450 45/45 -/AA M45   2400 70 EI30   35 Detaljlösningar S04-S06   
S05 E SR 450 70/70 -/AA M45   3600 95 EI30   35
S06 E SR 450 95/95 -/AA M45   4800 120 EI30   35
m09 m14 140x S07 E SR 450 45/45 A/A M0   2600 70 EI30   30 Detaljlösningar S07-S10    
S08 E SR 450 70/70 A/A M0   4400 95 EI30   30
S09 E SR 450 95/95 A/A M0   6000 120 EI30   30
S10 E SR 450 120/120 A/A M0   6200 145 EI30   30
m29 m34 140x S14 E SR 450 45/45 A/A M45   2600 70 EI30   35 Detaljlösningar S14-S17  
S15 E SR 450 70/70 A/A M45   4400 95 EI30   35
S16 E SR 450 95/95 A/A M45   6000 120 EI30   35
S17 E SR 450 120/120 A/A M45   6200 145 EI30   35
m41 m46 140x S21 E SR 450 45/45 AA/AA M0   3000 95 EI60   35 Detaljlösningar S21-S22  
S22 E SR 450 70/70 AA/AA M0   4700 120 EI60   35
S23 E SR 450 95/95 AA/AA M0   6800 145 EI60   40 Detaljlösningar S23-S25
S24 E SR 450 120/120 AA/AA M0   7000 170 EI60   40
S25 E SR 450 160/160 AA/AA M0   7000 210 EI60   40
m53 m58 140x S29 E SR 450 45/45 AA/AA M45   3000 95 EI60   40 Detaljlösningar S29-S30  
S30 E SR 450 70/70 AA/AA M45   4700 120 EI60   40
S31 E SR 450 95/95 AA/AA M45   6800 145 EI60   44 Detaljlösningar S31-S33
S32 E SR 450 120/120 AA/AA M45   7000 170 EI60 41 44
S33 E SR 450 160/160 AA/AA M45   7000 210 EI60 41 44
m77 m78 140x S40 Z SR 450 95/70 AA/AA M45   3600 145 EI60 41 48 Detaljlösningar S40
S41 Z SR 450 120/95 AA/AA M45   4800 170 EI60 45 52 Detaljlösningar S41
m77 m78 140x S42 Z SR 450 95/70 AA/AA M90   3600 145 EI60 45 52 Detaljlösningar S42-S43
S43 Z SR 450 120/95 AA/AA M120   4800 170 EI60 49 52
m79 m80 140x S44 D SR 450 70/70 AA/AA M140 7) 3600 205 EI60 53 56 Detaljlösningar S44-S46
S45
D SR 450 95/95 AA/AA M190 8) 4800 255 EI60 53 56
S46 D SR 450 120/120 AA/AA M240   5200 305 EI60 53 56
m81 m82 140x S47 D SR 450 70/70 AAA/AAA M140 7)  3800 230 EI90 57 60 Detaljlösningar S47-S49
S48 D SR 450 95/95 AAA/AAA M190 8) 4800 280 EI90 61 65
S49  D SR 450 120/120 AAA/AAA M240   5200  330  EI90 61 65 

Förutsättningar:

Väggarnas maxhöjder är beräknade utifrån ett utböjningskrav på L/300 vid en horisontell linjelast på 0,5 kN/m applicerad på väggens halva höjd. 

Antagandet att hela konstruktionen samverkar gäller. 

1) Vid behov av högre vägghöjd kontakta Knauf Danogips.

2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

5) Avser bostäder.

6) M90 = 2 x 45 mm

7) M140 = 2 x 70 mm

8) M190 = 2 x 95 mm

9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.