Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning Max vägghöjd (mm) Brandklass R'w+C50-3150 (dB) R'w (dB) Alt R'w (dB) Index
t01_t03.gif T01 E T450 45/45 - /AA M0 2500 Avskiljande: EI30 8) 25-30 9) 86
a02720c07b338893553c8fa6638a4cb4_t01_t03.gif T02 E T450 70/70 - /AA M0 3300 Avskiljande: EI30 8) 25-30 9) 96
e3ac081ce7345e3deaeee4e810100720_t01_t03.gif T03 E T450 95/95 - /AA M0 4000 Avskiljande: EI30 8) 25-30 9) 104
t05_t07.gif T05 E T450 45/45 - /AAA M0 2500 Avskiljande: EI60 8) 25-30 9) 118
ba9261d9d4770c3a23c0cdcf530e92b7_t05_t07.gif T06 E T450 70/70 - /AAA M0 3300 Avskiljande: EI60 8) 25-30 9) 128
546529f30f943839865b930ff879b9b0_t05_t07.gif T07 E T450 95/95 - /AAA M0 4000 Askiljande: EI60 8) 25-30 9) 136
t09_t11.gif T09 E T450 45/45 A/A M0 2700 Avskiljande: EI30 25-30 9) 86
1829b011bed327b6945fefdf378947d6_t09_t11.gif T10 E T450 70/70 A/A M0 3600 Bärande: R15, Bär./Avskilj.: REI15, Avskiljande: EI30 30 96
defede0a919a5ac7bc613ad1f50b9a86_t09_t11.gif T11 E T450 95/95 A/A M0 4000 Bärande: R15, Bär./Avskilj.: REI15, Avskiljande: EI30 30 104
t29_t31.gif T29 E T450 45/45 A/A M45 2700 Avskiljande: EI30 25-30 9) 109
cf5fd38964e395601649ec4c551f9b78_t29_t31.gif T30 E T450 70/70 A/A M45 3600 Bärande: R15, Bär./Avskilj.: REI15, Avskiljande: EI30 30 118
087572cde1407b4f61f7a0fc161e2dfd_t29_t31.gif T31 E T450 95/95 A/A M45 4000 Bärande: R15, Bär./Avskilj.: REI15, Avskiljande: EI30 35 127
t41_t45.gif T41 E T450 45/45 AA/AA M0 3200 Avskiljande: EI60 30-35 9) 150
34af40044b56a19eed814e15bdabf7fa_t41_t45.gif T42 E T450 70/70 AA/AA M0 4000 Bärande: R30, Bär./Avskilj. REI 30 35 160
804930ad47cde261d04c4a8627c0637c_t41_t45.gif T43 E T450 95/95 AA/AA M0 4000 Bärande: R30, Bär./Avskilj.: REI30, Avskiljande: EI60 35 168
5256f5524182acd87d92cf2cd3fe6e54_t41_t45.gif T44 E T450 120/120 AA/AA M0 4500 Bärande: R30, Bär./Avskilj. REI30, Avskiljande: EI60 35 172
012d37726480b42f8a79d0cc304f878a_t41_t45.gif T45 E T450 145/145 AA/AA M0 4500 Bärande: R30, Bär./Avskilj.: REI30, Avskiljande: EI60 35 183
t53_t57.gif T53 E T450 45/45 AA/AA M45 3200 Avskiljande: EI60 35 173
067cea5a5c2f4b7e5dda388c66a9b926_t53_t57.gif T54 E T450 70/70 AA/AA M45 4000 Bärande: R30, Bär./Avskilj.: REI30, Avskiljande: EI60 35 182
a05bd7dd0b70442f444ff2d5217faa3b_t53_t57.gif T55 E T450 95/95 AA/AA M45 4000 Bärande: R30, Bär./Avskilj.: REI30, Avskiljande: EI60 35 191
561635b2ae75ae72167a6620fa403088_t53_t57.gif T56 E T450 120/120 AA/AA M45 4500 Bärande: R30, Bär./Avskilj.: REI30, Avskiljande: EI60 40 194
ee6e2eae044d0de2492489a715d67eb8_t53_t57.gif T57 E T450 145/145 AA/AA M45 4500 Bärande: R30, Bär./Avskilj.: REI30, Avskiljande: EI60 40 205
t75_t76.gif T75 Z T450 95/70 AA/AA M45 3300 Avskiljande: EI60 48 209
702a1b5674358e3fed65e210f2450a00_t75_t76.gif T76 Z T450 120/70 AA/AA M45 3300 Avskiljande: EI60 48 210
t79_t80.gif T79 D T450 70/70 AA/AA M140 6) 3300 Bär./Avskilj.: REI30, Avskiljande: EI60 53 56 57 2) 254
7d2b4b525b9c78eb90ce56fa123e8355_t79_t80.gif T80 D T450 95/95 AA/AA M190 7) 4000 Bär./Avskilj.: REI30, Avskiljande: EI60 53 56 57 2) 277
t81_t82.gif T81 D T450 70/70 AAA/AAA M140 6) 3300 Bär./Avskilj.: REI30, Avskiljande: EI90 57 1) 60 61 1)2) 318
b0c6770c80d7517ce9d246ad6f9adce9_t81_t82.gif T82 D T450 95/95 AAA/AAA M190 7) 4000 Bär./Avskilj.: REI30, Avskiljande: EI90 57 1) 60 61 1)2) 341

Förutsättningar:

Alla bärande väggar förses med kortling på halva höjden.

1) Om luftspalt utökas till min 100 mm uppnås R´w = 65 dB och R´w ´+ C50-3150 = 61 dB.

2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

5) Avser bostäder.

6) M140 = 2 x 70 mm

7) M190 = 2 x 95 mm

8) Brandklass gäller från den beklädda sidan.

9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.