Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning Max vägghöjd (mm) Brandklass R'w+C50-3150 (dB) R'w (dB) Alt R'w (dB) Index
t601_t603.gif T601 E T600 45/45 - /AA M0 2500 Avskiljande: EI30 8) 25-30 9) 82
4e4f81519fbf512f68b388ba29d3d0ad_t601_t603.gif T602 E T600 70/70 - /AA M0 3000 Avskiljande: EI30 8) 25-30 9) 90
6832f145e6b1f127176bd70737cf6b48_t601_t603.gif T603 E T600 95/95 - /AA M0 4000 Avskiljande: EI30 8) 25-30 9) 97
t605_t607.gif T605 E T600 45/45 - /AAA M0 2500 Avskiljande: EI60 8) 30 114
5df3757d336e1eb056ae003894daa0e4_t605_t607.gif T606 E T600 70/70 - /AAA M0 3000 Avskiljande: EI60 8) 30 122
aa84b7282da4f4c05c15b2feb39f23a7_t605_t607.gif T607 E T600 95/95 - /AAA M0 4000 Avskiljande: EI60 8) 30 129
t609_t611.gif T609 E T600 45/45 A/A M0 2500 Avskiljande: EI30 25-30 9) 82
8be4193345f9023bad57a1c27960d26f_t609_t611.gif T610 E T600 70/70 A/A M0 3300 Bärande: R15, Bär./Avskilj.: REI15, Avskiljande: EI30 30 90
d90a7a9747936d6a967c8faeac998d24_t609_t611.gif T611 E T600 95/95 A/A M0 4000 Bärande: R15, Bär./Avskilj.: REI15, Avskiljande: EI30 30 97
t629_t631.gif T629 E T600 45/45 A/A M45 2500 Avskiljande: EI30 35 104
fb990256a2fb15f00d5486e19347bdba_t629_t631.gif T630 E T600 70/70 A/A M45 3300 Bärande: R15, Bär./Avskilj.: REI15, Avskiljande: EI30 35 112
6e622b41aea2b44ee7204b1143604cd2_t629_t631.gif T631 E T600 95/95 A/A M45 4000 Bärande: R15, Bär./Avskilj.: REI15, Avskiljande: EI30 35 119
t641_t645.gif T641 E T600 45/45 AA/AA M0 3000 Avskiljande: EI60 35 146
b17a8240269ba6d0b76d9e434f42ad0e_t641_t645.gif T642 E T600 70/70 AA/AA M0 4000 Bärande: R30, Bär./Avskilj.: REI30, Avskiljande: EI60 35 154
e570bbbf1ef4a5147618e431fdc36c20_t641_t645.gif T643 E T600 95/95 AA/AA M0 4000 Bärande: R30, Bär./Avskilj.: REI30, Avskiljande: EI60 35-40 9) 161
1f829f28b09585cc204a4933ecefabcf_t641_t645.gif T644 E T600 120/120 AA/AA M0 4500 Bärande: R30, Bär./Avskilj.: REI30, Avskiljande: EI60 40 164
499222daa6462303b751da625d1703b7_t641_t645.gif T645 E T600 145/145 AA/AA M0 4500 Bärande: R30, Bär./Avskilj.: REI30, Avskiljande: EI60 40 173
t653_t657.gif T653 E T600 45/45 AA/AA M45 3000 Avskiljande: EI60 35-40 9) 168
d6109aaba1d45c5f4590f78dde8afd27_t653_t657.gif T654 E T600 70/70 AA/AA M45 4000 Bärande: R30, Bär./Avskilj.: REI30, Avskiljande: EI60 40 176
987bbb3b6352505cea85e6218e4c4b65_t653_t657.gif T655 E T600 95/95 AA/AA M45 4000 Bärande: R30, Bär./Avskilj.: REI30, Avskiljande: EI60 44 183
0e3de4724105fc70713bbf5f6167ab8d_t653_t657.gif T656 E T600 120/120 AA/AA M45 4500 Bärande: R30, Bär./Avskilj.: REI30, Avskiljande: EI60 44 186
60a56cd4db84c721e68dd7f077b16df2_t653_t657.gif T657 E T600 145/145 AA/AA M45 4500 Bärande: R30, Bär./Avskilj.: REI30, Avskiljande: EI60 44 195
t675_t676.gif T675 Z T600 95/70 AA/AA M45 3000 Avskiljande: EI60 48 196
32dd76e9204537515ab0cde7cff74d43_t675_t676.gif T676 Z T600 120/70 AA/AA M45 3000 Avskiljande: EI60 48 197
t679_t680.gif T679 D T600 70/70 AA/AA M140 6) 3000 Bär./Avskilj.: REI30, Avskiljande: EI60 53 56 57 2) 242
T680 D T600 95/95 AA/AA M190 7) 4000 Bär./Avskilj.: REI30, Avskiljande: EI60 53 56 57 2) 262
t681_t682.gif T681 D T600 70/70 AAA/AAA M140 6) 3000 Bär./Avskilj.: REI60, Avskiljande: EI90 57 1) 60 61 1)2) 306
aa6ba1db2d3c342176de6861b5651714_t681_t682.gif T682 D T600 95/95 AAA/AAA M190 7) 4000 Bär./Avskilj.: REI60, Avskiljande: EI90 57 1) 60 61 1)2) 326

Förutsättningar:

Alla bärande väggar förses med kortling på halva höjden.

1) Om luftspalt utökas till min 100 mm uppnås R´w = 65 dB och R´w ´+ C50-3150 = 61 dB.

2) Utrymme inom särskilda boendeformer för äldre till bostad inom särskilda boendeformer för äldre samt från hygienrum och förråd till bostad.
Ljudklass A: R´w = 61 dB, Ljudklass B: R´w = 57 dB samt ljudklass C: R´w = 53 dB.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

5) Avser bostäder.

6) M140 = 2 x 70 mm

7) M190 = 2 x 95 mm

8) Brandklass gäller från den beklädda sidan.

9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.