Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning Max vägghöjd (mm) Brandklass R'w+C50-3150 (dB) R'w (dB) Alt R'w (dB) Index
t01f_t03f.gif T01F E T450 45/45 - /FF M0 2500 Avskiljande: EI60 8) 25-30 9) 128
80d2526fba6fe0dc1231203382e66b9b_t01f_t03f.gif T02F E T450 70/70 - /FF M0 3300 Avskiljande: EI60 8) 25-30 9) 138
47233bee2264a2a1e760d6a2d6ea9513_t01f_t03f.gif T03F E T450 95/95 - /FF M0 4000 Avskiljande: EI60 8) 25-30 9) 146
t09f_t11f.gif T09F E T450 45/45 F/F M0 2700 Avskiljande: EI60 25-30 9) 128
f7f1592a4e64858ead5ebea35cf10b38_t09f_t11f.gif T10F E T450 70/70 F/F M0 3600 Bärande: R15, Bär./Avskilj.: REI30, Avskiljande: EI60 30 138
e1fdb40bed9c1dd357c5aa1cd32931ec_t09f_t11f.gif T11F E T450 95/95 F/F M0 4000 Bärande: R30, Bär./Avskilj.: REI30, Avskiljande: EI60 30 146
t29f_t31f.gif T29F E T450 45/45 F/F M45 2700 Avskiljande: EI60 30 151
8c5c2043bf24216fced9702970ef3608_t29f_t31f.gif T30F E T450 70/70 F/F M45 3600 Bärande: R15, Bär./Avskilj.: REI30, Avskiljande: EI60 30 160
4779ef74a819331c38cd8043b77c3f5f_t29f_t31f.gif T31F E T450 95/95 F/F M45 4000 Bärande: R30, Bär./Avskilj.: REI30, Avskiljande: EI60 35 169
t41f_t45f.gif T41F E T450 45/45 FF/FF M0 3200 Avskiljande: EI120 35 234
f0b2f9ff98803ad2a7c8ef94fc7bcaa6_t41f_t45f.gif T42F E T450 70/70 FF/FF M0 4000 Bärande: R60, Bär./Avskilj.: REI60, Avskiljande: EI120 35 244
54004ae56544ad4b9968ec8da4daf9eb_t41f_t45f.gif T43F E T450 95/95 FF/FF M0 4000 Bärande: R60, Bär./Avskilj.: REI60, Avskiljande: EI120 35 252
1b9df65c50bc0200ec8c95b666220b2c_t41f_t45f.gif T44F E T450 120/120 FF/FF M0 4500 Bärande: R60, Bär./Avskilj.: REI60, Avskiljande: EI120 35 256
769dc793fc78163692ac6a4f6b896be7_t41f_t45f.gif T45F E T450 145/145 FF/FF M0 4500 Bärande: R60, Bär./Avskilj.: REI60, Avskiljande: EI120 35 267
t53f_t57f.gif T53F E T450 45/45 FF/FF M45 3200 Avskiljande: EI120 35 257
6640b6daa01c2bc0d008f71d8d0d59e6_t53f_t57f.gif T54F E T450 70/70 FF/FF M45 4000 Bärande: R60, Bär./Avskilj.: REI60, Avskiljande: EI120 35 267
710c7587ef04c74d5a8d9e347c291bfd_t53f_t57f.gif T55F E T450 95/95 FF/FF M45 4000 Bärande: R60, Bär./Avskilj.: REI60, Avskiljande: EI120 35 275
2b170f7cc16733a1485fb9a93f22bc6c_t53f_t57f.gif T56F E T450 120/120 FF/FF M45 4500 Bärande: R60, Bär./Avskilj.: REI60, Avskiljande: EI120 40 278
1c6d731860ec3fc5098f60d25a6c89b8_t53f_t57f.gif T57F E T450 145/145 FF/FF M45 4500 Bärande: R60, Bär./Avskilj.: REI60, Avskiljande: EI120 40 289

Förutsättningar:

Alla bärande väggar förses med kortling på halva höjden.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

5) Avser bostäder.

8) Brandklass gäller från den beklädda sidan.

9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.