Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning Max vägghöjd (mm) Brandklass R'w+C50-3150 (dB) R'w (dB) Alt R'w (dB) Index
t601f_t603f.gif T601F E T600 45/45 - /FF M0 2500 Avskiljande: EI60 8) 25-30 9) 124
bf78f376bb56fc9431ee9301452dbfde_t601f_t603f.gif T602F E T600 70/70 - /FF M0 3000 Avskiljande: EI60 8) 25-30 9) 132
c26d1988832097ba244a78d242817858_t601f_t603f.gif T603F E T600 95/95 - /FF M0 4000 Avskiljande: EI60 8) 25-30 9) 139
t609f_t611f.gif T609F E T600 45/45 F/F M0 2500 Avskiljande: EI60 30 124
f2a1893bd0d6940fde058660fa53e81a_t609f_t611f.gif T610F E T600 70/70 F/F M0 3300 Bärande: R15, Bär./Avskilj.: REI30, Avskiljande: EI60 30 132
2fbaa41ec684e76c785b4737d7049ae1_t609f_t611f.gif T611F E T600 95/95 F/F M0 4000 Bärande: R30, Bär./Avskilj.: REI30, Avskiljande: EI60 30 139
t629f_t631f.gif T629F E T600 45/45 F/F M45 2500 Avskiljande: EI60 35 146
ad466d37374b72680c1274e5675df43a_t629f_t631f.gif T630F E T600 70/70 F/F M45 3300 Bärande: R15, Bär./Avskilj.: REI30, Avskiljande: EI60 35 154
a5ad91dd53639524e3a87325eb6ffa6e_t629f_t631f.gif T631F E T600 95/95 F/F M45 4000 Bärande: R30, Bär./Avskilj.: REI30, Avskiljande: EI60 35 161
t641f_t645f.gif T641F E T600 45/45 FF/FF M0 3000 Avskiljande: EI120 35 230
d5e9d45ef61235feb1c8225e7b16e560_t641f_t645f.gif T642F E T600 70/70 FF/FF M0 4000 Bärande: R60, Bär./Avskilj.: REI60, Avskiljande: EI120 35 238
ea1742e54415c7d271775e143e436e68_t641f_t645f.gif T643F E T600 95/95 FF/FF M0 4000 Bärande: R60, Bär./Avskilj.: REI60, Avskiljande: EI120 40 245
8cf38cf4952bf1ae87005c2a997a378c_t641f_t645f.gif T644F E T600 120/120 FF/FF M0 4500 Bärande: R60, Bär./Avskilj.: REI60, Avskiljande: EI120 40 248
T644F E T600 120/120 FF/FF M0 4500 Bärande: R60, Bär./Avskilj.: REI60, Avskiljande: EI120 40 248
aa37787a59c50f9374da5602666ff9a5_t641f_t645f.gif T645F E T600 145/145 FF/FF M0 4500 Bärande: R60, Bär./Avskilj.: REI60, Avskiljande: EI120 40 257
t653f_t657f.gif T653F E T600 45/45 FF/FF M45 3000 Avskiljande: EI120 40 252
d98877a44449529a134331cd60394a94_t653f_t657f.gif T654F E T600 70/70 FF/FF M45 4000 Bärande: R60, Bär./Avskilj.: REI60, Avskiljande: EI120 40-44 9) 260
1717fd2266d5ff1803a8d74b85d0d346_t653f_t657f.gif T655F E T600 95/95 FF/FF M45 4000 Bärande: R60, Bär./Avskilj.: REI60, Avskiljande: EI120 44 269
4749cb4e7bcdb260d55884269ecba40c_t653f_t657f.gif T656F E T600 120/120 FF/FF M45 4500 Bärande: R60, Bär./Avskilj.: REI60, Avskiljande: EI120 44 270
8187f9aa22877edd179249eb70665cc4_t653f_t657f.gif T657F E T600 145/145 FF/FF M45 4500 Bärande: R60, Bär./Avskilj.: REI60, Avskiljande: EI120 44 279

Förutsättningar:

Alla bärande väggar förses med kortling på halva höjden.

4) Index 100 = E MR 450 70/70 A/A M0 (avser endast materialkostnad exkl skruv och ev akustisk tätmassa).

5) Avser bostäder.

8) Brandklass gäller från den beklädda sidan.

9) Den högre ljudklassen kan uppnås om stor omsorg läggs på anslutningsdetaljer samt att genomföringar i väggen undviks.