Export
Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning Max vägghöjd (mm) Vägg- tjocklek (mm) Brandklass R'w+C50-3150 (dB) R'w (dB) Alt R'w (dB) Anm R'w Index
m01qk_m04qk.gif M01QK E MR 450 45/45 -/KQ M0 6) 2500 70 EI15 30 246
4a872be9aa02509335d39f0f8062c53a_m01qk_m04qk.gif M02QK E MR 450 70/70 -/KQ M0 3400 95 EI15 30 250
15b41699b6d2c96a87bddf83ad9f6a59_m01qk_m04qk.gif M03QK E MR 450 95/95 -/KQ M0 4600 120 EI15 30 256
adb032a2b4b8ab51351c64e100ec598c_m01qk_m04qk.gif M04QK E MR 450 120/120 -/KQ M0 5000 1) 145 EI15 30 263
m05qk_m08qk.gif M05QK E MR 450 45/45 -/KQQ M0 6) 2600 82 EI30 30 391
9353221ef1c58cc7074e3d5605dddfd0_m05qk_m08qk.gif M06QK E MR 450 70/70 -/KQQ M0 3600 107 EI30 30 395
325360e5092489bdbec0519b1e423638_m05qk_m08qk.gif M07QK E MR 450 95/95 -/KQQ M0 4800 132 EI30 30 402
c5230ffcaefa89f166d2062c358726b1_m05qk_m08qk.gif M08QK E MR 450 120/120 -/KQQ M0 500o 1) 157 EI30 30 408
m21qk_m24qk.gif M21QK E MR 450 45/45 -/KQ M45 6) 2500 70 EI15/EI30 3) 35 268
ab079ec4570567d29bd108891b9b1abc_m21qk_m24qk.gif M22QK E MR 450 70/70 -/KQ M45 3400 95 EI15/EI30 3) 35 273
a40206cbf0bb285cba65870c837893bf_m21qk_m24qk.gif M23QK E MR 450 95/95 -/KQ M45 4600 120 EI15/EI30 3) 35 279
691b2e2ba9534f49a2e2cadc2468d620_m21qk_m24qk.gif M24QK E MR 450 120/120 -/KQ M45 5000 1) 145 EI15/EI30 3) 35 285
m25qk_m28qk.gif M25QK E MR 450 45/45 -/KQQ M45 6) 2600 82 EI30/EI60 3) 35 414
c901f7a062cf2d64f1f5ee9d468ab5c0_m25qk_m28qk.gif M26QK E MR 450 70/70 -/KQQ M45 3600 107 EI30/EI60 3) 35 418
e715a1b84357a9fc397d22bb237d836c_m25qk_m28qk.gif M27QK E MR 450 95/95 -/KQQ M45 4800 132 EI30/EI60 3) 35 424
df0aa62b20df077f57f2d0edb646fc95_m25qk_m28qk.gif M28QK E MR 450 120/120 -/KQQ M45 5000 1) 157 EI30/EI60 3) 35 430
m41qk_m46qk.gif M41QK E MR 450 45/45 QK/KQ M0 6) 3600 94 EI30 35-40 11) 460
73b5a6c9b8b48e77540fb602d2c44cd0_m41qk_m46qk.gif M42QK E MR 450 70/70 QK/KQ M0 4800 119 EI30 40 464
b420adda7357d619b31f573f3257f8b7_m41qk_m46qk.gif M43QK E MR 450 95/95 QK/KQ M0 6900 144 EI30 44 470
ea5fb8ecce9d4f468a6ff9c9f388e00d_m41qk_m46qk.gif M44QK E MR 450 120/120 QK/KQ M0 7000 1) 169 EI30 44 477
84ae2ca6bd581fcc67e437fb8f774458_m41qk_m46qk.gif M45QK E MR 450 145/145 QK/KQ M0 7000 1) 194 EI30 44 489
08ff4846e9f61df16e667b057bbea086_m41qk_m46qk.gif M46QK E MR 450 160/160 QK/KQ M0 7000 1) 209 EI30 44 494
m53qk_m58qk.gif M53QK E MR 450 45/45 QK/KQ M45 6) 3600 94 EI30/EI60 3) 44 483
bd42e7995f57ab797a36d198d834eaf3_m53qk_m58qk.gif M54QK E MR 70/70 QK/KQ M45 4800 119 EI30/EI60 3) 48 487
d372edc5a70af876d1f28e49b7c7f49e_m53qk_m58qk.gif M55QK E MR 450 95/95 QK/KQ M45 6900 144 EI30/EI60 3) 48 493
84074f3926cd3777f452644b76c6180b_m53qk_m58qk.gif M56QK E MR 450 120/120 QK/KQ M45 7000 1) 169 EI30/EI60 3) 48 499
7f438129d79b386b3bb634162d9db0c9_m53qk_m58qk.gif M57QK E MR 450 145/145 QK/KQ M45 7000 1) 194 EI30/EI60 3) 48 511
896ed4a4f7588c1e6a2f3d1661dac51b_m53qk_m58qk.gif M58QK E MR 450 160/160 QK/KQ M45 7000 1) 209 EI30/EI60 3) 48 517
m65qk_m69qk.gif M65QK E MR 450 70/70 QK/KQ M70 4800 119 EI30/EI60 3) 48 496
06897c183d9e2d47782632442049814f_m65qk_m69qk.gif M66QK E MR 450 95/95 QK/KQ M95 6900 144 EI30/EI60 3) 52 505
05519bd172fae087bf4cf60404f73120_m65qk_m69qk.gif M67QK E MR 450 120/120 QK/KQ M95 7000 1) 169 EI30/EI60 3) 52 53 2) 511
e163ff86f0ebcf736fa279dd5da27c0e_m65qk_m69qk.gif M68QK E MR 450 145/145 QK/KQ M95 7000 1) 194 EI30/EI60 3) 52 53 2) 523
e0cb408a0b24fba1bb8f28be7044ff7c_m65qk_m69qk.gif M69QK E MR 450 160/160 QK/KQ M95 7000 1) 209 EI30/EI60 3) 52 53 2) 529
m77qk_m78qk.gif M77QK Z MR 450 120/70 QK/KQ M90 8) 3400 169 EI30/EI60 3) 52 53 2) 553
4abac40db4ef130c9b37dc4127997f5b_m77qk_m78qk.gif M78QK Z MR 450 145/95 QK/KQ M90 8) 4600 194 EI30/EI60 3) 56 57 2) 565
m79qk_m80qk.gif M79QK D MR 450 70/70 QK/KQ M140 9) 3400 min 204 EI30/EI60 3) 53 60 61 2) 563
90d60a194c4b429f9571a3ce6f4d2c20_m79qk_m80qk.gif M80QK D MR 450 95/95 QK/KQ M190 10) 4600 min 254 EI30/EI60 3) 57 65 2) 581
m81qk_m82qk.gif M81QK D MR 450 70/70 QQK/KQQ M140 9) 3600 min 229 EI90/EI120 3) 61 65 853
21172aaeb878c18822d52007df921f41_m81qk_m82qk.gif M82QK D MR 450 95/95 QQK/KQQ M190 10) 4800 min 279 EI90/EI120 3) 61 65 871