Export
Väggsnitt Väggnr Väggbeteckning Max vägghöjd (mm) Vägg- tjocklek (mm) Brandklass R'w+C50-3150 (dB) R'w (dB) Alt R'w (dB) Anm R'w Index
m01k_m04k.gif M01K E MR 450 45/45 -/KA M0 2500 70 EI15 25 133
3c86b47bc5e46567b55b1d91a61cd194_m01k_m04k.gif M02K E MR 450 70/70 -/KA M0 3400 95 EI15 25 137
17d9f42f32a69e09dbce7e46d8808458_m01k_m04k.gif M03K E MR 450 95/95 -/KA M0 4600 120 EI15 25 143
f5ce49fb6e57b88bf098698c003f3be0_m01k_m04k.gif M04K E MR 450 120/120 -/KA M0 5000 1) 145 EI15 25 149
m05k_m08k.gif M05K E MR 450 45/45 -/KAA M0 2600 82 EI30 30 165
36bd99ba9e57d45c97939881f5b49096_m05k_m08k.gif M06K E MR 450 70/70 -/KAA M0 3600 107 EI30 30 169
7290cea73c3ecbe437ea7f052c9c490d_m05k_m08k.gif M07K E MR 450 95/95 -/KAA M0 4800 132 EI30 30 175
16f114c36fa2def9b110a23e826bd328_m05k_m08k.gif M08K E MR 450 120/120 -/KAA M0 5000 1) 157 EI30 30 181
m21k_m24k.gif M21K E MR 450 45/45 -/KA M45 2500 70 EI15/EI30 3) 35 155
5247f2beb627e22af9be06f2d9c9640f_m21k_m24k.gif M22K E MR 450 70/70 -/KA M45 3400 95 EI15/EI30 3) 35 159
633d65492382cf7111996941f267ab66_m21k_m24k.gif M23K E MR 450 95/95 -/KA M45 4600 120 EI15/EI30 3) 35 165
50d92413776149c2e9c21a2fe73b83d4_m21k_m24k.gif M24K E MR 450 120/120 -/KA M45 5000 1) 145 EI15/EI30 3) 35 172
m25k_m28k.gif M25K E MR 450 45/45 -/KAA M45 2600 82 EI30/EI60 3) 35 187
e485df7ceda1646dfa533d4bacf5c24d_m25k_m28k.gif M26K E MR 450 70/70 -/KAA M45 3600 107 EI30/EI60 3) 35 191
18fcd191ea3053418eeef79f0f7d2717_m25k_m28k.gif M27K E MR 450 95/95 -/KAA M45 4800 132 EI30/EI60 3) 35 197
9fa6f8f7db79b6543d85ccb0e1034e2d_m25k_m28k.gif M28K E MR 450 120/120 -/KAA M45 5000 1) 157 EI30/EI60 3) 35 204
m41k_m46k.gif M41K E MR 450 45/45 AK/KA M0 3400 94 EI30 35 233
10fb1fcf04b090bbd822436a0b4c5383_m41k_m46k.gif M42K E MR 450 70/70 AK/KA M0 4600 119 EI30 35 238
c348fe4d0053adb1a631af205688183d_m41k_m46k.gif M43K E MR 450 95/95 AK/KA M0 6600 144 EI30 40 244
67c0a0461c8a465d97a7907e8e4f807f_m41k_m46k.gif M44K E MR 450 120/120 AK/KA M0 7000 1) 169 EI30 40 250
27dc1bf9db98531bb12e311ae840dd3f_m41k_m46k.gif M45K E MR 450 145/145 AK/KA M0 7000 1) 194 EI30 40 262
e99f6a8d5f77ed3c35fbe909babbf8b5_m41k_m46k.gif M46K E MR 450 160/160 AK/KA M0 7000 1) 209 EI30 40 268
m53k_m58k.gif M53K E MR 450 45/45 AK/KA M45 3400 94 EI30/EI60 3) 40 256
a6da35835aaf1f9f28ca6a00ba4c008c_m53k_m58k.gif M54K E MR 450 70/70 AK/KA M45 4600 119 EI30/EI60 3) 44 260
ff1c7dfbd40185e93f46bfd6132ec44f_m53k_m58k.gif M55K E MR 450 95/95 AK/KA M45 6600 144 EI30/EI60 3) 44 266
8dd0d4c76a41b50efaa00fd653e37aff_m53k_m58k.gif M56K E MR 450 120/120 AK/KA M45 7000 1) 169 EI30/EI60 3) 44 273
898070976fd6c674ef7f2722b6e20e8f_m53k_m58k.gif M57K E MR 450 145/145 AK/KA M45 7000 1) 194 EI30/EI60 3) 44 285
2de76c19106c3e57c9c64172c7ca052e_m53k_m58k.gif M58K E MR 450 160/160 AK/KA M45 7000 1) 209 EI30/EI60 3) 44 291
m65k_m69k.gif M65K E MR 450 70/70 AK/KA M70 4600 119 EI30/EI60 3) 48 269
445bcea14bf7449cfef3ee468b8f77b2_m65k_m69k.gif M66K E MR 450 95/95 AK/KA M95 6) 6600 144 (157 6)) EI30/EI60 3) 48 52 6) 278
05aa26ed5d7edd42006d674ba5e85293_m65k_m69k.gif M67K E MR 450 120/120 AK/KA M95 6) 7000 1) 169 (182 6)) EI30/EI60 3) 48 (52/53 2)) 6) 285
559db846b3cb22e929a3415b2ec2ef88_m65k_m69k.gif M68K E MR 450 145/145 AK/KA M95 6) 7000 1) 194 (207 6)) EI30/EI60 3) 48 (52/53 2)) 6) 297
1f46297dcda8c3fee2777e6f2d9052c0_m65k_m69k.gif M69K E MR 450 160/160 AK/KA M95 6) 7000 1) 209 (222 6)) EI30/EI60 3) 48 (52/53 2)) 6) 303
m75k_m78k.gif M75K Z MR 450 95/70 AK/KA M90 8) 3400 144 EI30/EI60 3) 52 324
edd5f5b0bcdfeb5041144d3cb17aabe6_m75k_m78k.gif M76K Z MR 450 120/95 AK/KA M90 8) 4600 169 EI30/EI60 3) 52 53 2) 335
88dd5f6569f3e9df2f195210ca40a8dc_m75k_m78k.gif M77K Z MR 450 120/70 AK/KA M90 8) 3400 169 EI30/EI60 3) 52 53 2) 326
d1ae84f606d8259f4426b9bb559b3140_m75k_m78k.gif M78K Z MR 450 145/95 AK/KA M90 8) 4600 194 EI30/EI60 3) 52 53 2) 338
m79k_m80k.gif M79K D MR 450 70/70 AK/KA M140 9) 3400 min 204 EI30/EI60 3) 53 60 61 2) 336
9f48b7b7a69c46b529e47fdbd3f76732_m79k_m80k.gif M80K D MR 450 95/95 AK/KA M190 10) 4600 min 254 EI30/EI60 3) 53 60 61 2) 354
m81k_m82k.gif M81K D MR 450 70/70 AAK/KAA M140 9) 3600 min 229 EI60/EI90 3) 57 65 400
ddd74757029752b6af611be2dfadd630_m81k_m82k.gif M82K D MR 450 95/95 AAK/KAA M190 10) 4800 min 279 EI60/EI90 3) 61 65 418