M01IK

E MR 450 45/45 -/KI M0

 

M01IK-M04IK.jpg
Väggprestanda:
2500
Väggtjocklek (mm) 70
Brandklass (min) EI15
25
Index 145m01ik_m04ik.gif

 
Ingående produkter: Materialåtgång Montageanvisning
MR45 2,22 lpm/m² N/A
SK45/55 0,8 lpm/m² N/A
SK45/55 alt SK45 0,8 lpm/m² N/A
Plywood 12 mm 1 m²/m² N/A
Mill/Mill bandad 28mm 7 st/m²  
Solid Board 1 m²/m² N/A
Cresco/Cresco bandad 41mm 20 st/m²  
Väggtypen väl lämpad 30-40 ml/m²  

Dörrar och genomföringar