M02IK

E MR 450 70/70 -/KI M0

 

4cb9d9f8e2f27bf9b1e3eaeb78f58d9d_M01IK-M04IK.jpg
Väggprestanda:
3400
Väggtjocklek (mm) 95
Brandklass (min) EI15
25
Index 150f29c094c74fb29b31f1a2e95d7b52705_m01ik_m04ik.gif

 
Ingående produkter: Materialåtgång Montageanvisning
MR70 2,22 lpm/m² N/A
SK70/55 0,8 lpm/m² N/A
SK70/55 alt SK70 0,8 lpm/m² N/A
Plywood 12 mm 1 m²/m² N/A
Mill/Mill bandad 28mm 7 st/m²  
Solid Board 1 m²/m² N/A
Cresco/Cresco bandad 41mm 20 st/m²  
Väggtypen väl lämpad 30-40 ml/m²  

Dörrar och genomföringar