M03IK

E MR 450 95/95 -/KI M0

 

96a4cb743372e2d101136df12dd1cd46_M01IK-M04IK.jpg
Väggprestanda:
4600
Väggtjocklek (mm) 120
Brandklass (min) EI15
25
Index 156bf9706d9d67ad55c19d6874fda64b600_m01ik_m04ik.gif

 
Ingående produkter: Materialåtgång Montageanvisning
MR95 2,22 lpm/m² N/A
SK95/55 0,8 lpm/m² N/A
SK95/55 alt SK95 0,8 lpm/m² N/A
Plywood 12 mm 1 m²/m² N/A
Mill/Mill bandad 28mm 7 st/m²  
Solid Board 1 m²/m² N/A
Cresco/Cresco bandad 41mm 20 st/m²  
Väggtypen väl lämpad 30-40 ml/m²  

Dörrar och genomföringar