M06IK

E MR 450 70/70 -/KII M0

 

0435a41423ddf5bd2c15caee7604069f_M05IK-M08IK.jpg
Väggprestanda:
3600
Väggtjocklek (mm) 107
Brandklass (min) EI30
30
Index 194e2c1069d315a35ae4850cd13ea31835e_m05ik_m08ik.gif

 
Ingående produkter: Materialåtgång Montageanvisning
MR70 2,22 lpm/m² N/A
SK70/55 0,8 lpm/m² N/A
SK70/55 alt SK70 0,8 lpm/m² N/A
Plywood 12 mm 1 m²/m² N/A
Mill/Mill bandad 28mm 7 st/m²  
Solid Board 1 m²/m² N/A
Cresco/Cresco bandad 41mm 7 st/m²  
Solid Board 1 m²/m² N/A
Cresco 57mm 20 st/m²  
Väggtypen väl lämpad 30-40 ml/m²  

Dörrar och genomföringar