M23IK

E MR 450 95/95 -/KI M45

 

f43dd504d4c45bbe312a51b636f72b78_M21IK-M24IK.jpg
Väggprestanda:
4600
Väggtjocklek (mm) 120
Brandklass (min) EI15/EI30 3)
35
Index 17861fca5f732b7228865402ee8dedce6ee_m21ik_m24ik.gif

 
Ingående produkter: Materialåtgång Montageanvisning
MR95 2,22 lpm/m² N/A
SKP95/55 0,8 lpm/m² N/A
SKP95/55 alt SKP95 0,8 lpm/m² N/A
Plywood 12 mm 1 m²/m² N/A
Mill/Mill bandad 28mm 7 st/m²  
Solid Board 1 m²/m² N/A
Cresco/Cresco bandad 41mm 20 st/m²  
M45 1 m²/m² N/A
Väggtypen väl lämpad 30-40 ml/m²  

Dörrar och genomföringar