M27IK

E MR 450 95/95 -/KII M45

 

dfb5b850ec0097f62c42456ff030128a_M25IK-M28IK.jpg
Väggprestanda:
4800
Väggtjocklek (mm) 132
Brandklass (min) EI30/EI60 3)
35
Index 2233ee2d9bfbcc2b2b27ef6dda9176493ff_m25ik_m28ik.gif

 
Ingående produkter: Materialåtgång Montageanvisning
MR95 2,22 lpm/m² N/A
SKP95/55 0,8 lpm/m² N/A
SKP95/55 alt SKP95 0,8 lpm/m² N/A
Plywood 12 mm 1 m²/m² N/A
Mill/Mill bandad 28mm 7 st/m²  
Solid Board 1 m²/m² N/A
Cresco/Cresco bandad 41mm 7 st/m²  
Solid Board 1 m²/m² N/A
Cresco 57mm 20 st/m²  
M45 1 m²/m² N/A
Väggtypen väl lämpad 30-40 ml/m²  

Dörrar och genomföringar