M54IK

E MR 450 70/70 IK/KI M45

 

086ce67e9d208b2e388285cf0e2cbf7c_M53IK-M58IK.jpg
Väggprestanda:
4600
Väggtjocklek (mm) 119
Brandklass (min) EI30/EI60 3)
44
Index 285ff81940c3d3b8a5c47fc46d96866952d_m53ik_m58ik.gif

 
Ingående produkter: Materialåtgång Montageanvisning
MR70 2,22 lpm/m² N/A
SKP70/55 alt SKT70/55 0,8 lpm/m² N/A
SKP70/55 alt SKP70 alt SKT70/55 0,8 lpm/m² N/A
Plywood 12 mm 1 m²/m² N/A
Mill/Mill bandad 28mm 7 st/m²  
Solid Board 1 m²/m² N/A
Cresco/Cresco bandad 41mm 20 st/m²  
M45 1 m²/m² N/A
Väggtypen väl lämpad 30-40 ml/m²  
 (endast ihop med SKP). Akustisk tätmassa 10 ml/lpm fog N/A
Plywood 12 mm 1 m²/m² N/A
Mill/Mill bandad 28mm 7 st/m²  
Solid Board 1 m²/m² N/A
Cresco/Cresco bandad 41mm 20 st/m²  

Dörrar och genomföringar