M57IK

E MR 450 145/145 IK/KI M45

 

73a652ba20ffae64a7afbbf653ee4639_M53IK-M58IK.jpg
Väggprestanda:
7000
1)
Väggtjocklek (mm) 194
Brandklass (min) EI30/EI60 3)
44
Index 310b5c29de1562b31630fc298a950a2c398_m53ik_m58ik.gif

 
Ingående produkter: Materialåtgång Montageanvisning
MR145 2,22 lpm/m² N/A
SKP145/55 alt SKT145/55 0,8 lpm/m² N/A
SKP145/55 alt SKT145/55 0,8 lpm/m² N/A
Plywood 12 mm 1 m²/m² N/A
Mill/Mill bandad 28mm 7 st/m²  
Solid Board 1 m²/m² N/A
Cresco/Cresco bandad 41mm 20 st/m²  
M45 1 m²/m² N/A
Väggtypen väl lämpad 30-40 ml/m²  
 (endast ihop med SKP). Akustisk tätmassa 10 ml/lpm fog N/A
Plywood 12 mm 1 m²/m² N/A
Mill/Mill bandad 28mm 7 st/m²  
Solid Board 1 m²/m² N/A
Cresco/Cresco bandad 41mm 20 st/m²  

Dörrar och genomföringar